Uitschrijven bij Rowic

Uitschrijven bij de vereniging moet schriftelijk via info@rowic.nl vóór 1 mei (eind seizoen) van ieder jaartal. Indien je uitschrijft na deze datum ben je de inschrijfkosten van de bond verschuldigd. Heb je je vóór 1 mei uitgeschreven, maar schrijf je je weer voor het begin van het nieuwe seizoen, brengen wij 50,00 euro administratiekosten in rekening. Dit in verband met correcte teamindelingen en inschrijvingen van teams bij de bond. Met uitschrijven midden in het seizoen (september/april) wordt de volledige contributie in rekening gebracht. Na uitschrijven wordt er (indien schuldvrij) een schuldvrijverklaring toegestuurd.