Coronamaatregelen ROWIC

Aanpak QR code

Met ingang van 6 november jl. is door de overheid een nieuw pakket maatregelen afgekondigd dat ook onze vereniging raakt. Wij hebben als bestuur besloten deze maatregelen op te volgen omdat er anders geen trainingen of wedstrijden kunnen plaatsvinden.

Ruwweg kan gesteld worden dat voor onze leden tot 18 jaar geen specifieke maatregelen gelden. Leden tot 18 jaar worden dus niet gecontroleerd door middel van een QR code, door middel van het legitimatiebewijs wordt bij wedstrijden vastgesteld dat de betreffende persoon jonger is dan 18 jaar. En dat geldt ook voor mensen van 18 jaar en ouder, voor zover ze taken bij teams moeten verrichten (dus trainers, coaches, managers, scheidsrechters en tafelaars, maar NIET ouders die de leden naar de wedstrijden vervoeren). De vereniging zal zorgen dat degene die de toegangscontrole uitvoert over een lijst beschikt met namen van de mensen die deze taken die dag uitvoeren en de betreffende mensen worden gevraagd zich bij binnenkomst te legitimeren. We willen de tribune op wedstrijddagen en beperkt bij trainingen (zie hieronder) ook open houden. Dit is echter afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers en de prioriteit ligt bij wedstrijden en trainingen.

Voor de overige leden en bezoekers gelden de volgende basis- en nieuwe maatregelen:

GEEN PUBLIEK
Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de professionele- en amateursport. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

WEDSTRIJDEN

Coaches wordt gevraagd uiterlijk twee dagen (48 uur) voor een wedstrijd vast te stellen, dat er tenminste zes spelers aanwezig kunnen zijn die binnen de gestelde regels (geldige QR code) kunnen spelen. Indien dat niet het geval is verzoeken wij de coach dit tenminste 48 uur voor een wedstrijd door te geven aan wedstrijdsecretariaat@rowic.nl, waarna de vereniging de bond zal informeren en de wedstrijd niet door zal gaan. Mocht er binnen 48 uur voor een wedstrijd blijken dat er alsnog geen team van tenminste 6 spelers aanwezig kunnen zijn als gevolg van coronaklachten verzoeken wij dit ook zo spoedig mogelijk te melden aan wedstrijdsecretariaat@rowic.nl en ook dan zal de wedstrijd op grond van overmacht worden afgezegd.

Indien de coach vaststelt, dat het structureel problematisch wordt om tenminste zes spelers beschikbaar te hebben voor een wedstrijd, wordt de coach verzocht dit eveneens te melden bij wedstrijdsecretariaat@rowic.nl. Het bestuur zal dan besluiten het team terug te trekken uit de competitie.

Tijdens wedstrijdtijdstippen zal controle plaatsvinden of spelers van 18 jaar en ouder een geldige QR code hebben.

De toegangscontrole geldt dus voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole wordt uitgevoerd vanaf een half uur voor aanvang van een wedstrijd (c.q. een heel uur voor de wedstrijd bij landelijk spelende teams) tot het tijdstip waarop de laatste wedstrijd van die dag is afgelopen.

 

TRAININGEN

Voor trainingen gelden dezelfde uitgangspunten als voor wedstrijden. Dat betekent dat ook bij trainingen controles uitgevoerd moeten worden. De groep die bij trainingen gecontroleerd moet worden is uiteraard kleiner dan op een wedstrijddag.

De toegangscontrole voor spelers, mensen van de takenlijst en tribunebezoekers geldt voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole bij trainingen wordt uitgevoerd vanaf een beperkte opening voor aanvang van een training tot een kwartier na aanvang van een training. Trainers wordt gevraagd geen mensen toe te laten tot de training buiten dit controletijdvak.

CONTROLEURS

Om de controles uit te voeren zijn we op zoek naar controleurs. Indien er geen controle kan worden uitgevoerd door gebrek aan een controleur, vinden wedstrijden en/of trainingen geen doorgang. Dit besluit wordt door het bestuur genomen.

Een pragmatische oplossing kan zijn dat de trainer of één van de spelers de controletaak op zich neemt tijdens een training. Spelers of trainers, die dat willen doen nodigen we van harte uit zich bij de secretaris van het bestuur aan te melden.

Wij zoeken op korte termijn controleurs voor de volgende tijdstippen:

Sporters 18+ controleur locatie ingang hal
Zaterdag 20 november 19:45 tot 20:45 uur  MU22 wedstrijd
Zondag 28 november 15:45 tot 16:45 uur MU22-1 wedstrijd

Aanmelden sporters controle klik hier >>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewpVoZyScOVj45PPDxaxiIcb-g0avpb5L6awFrlaaeU3dQPA/viewform

Het bestuur zal leden en ouders van leden benaderen, maar stellen het op prijs als alle betrokkenen actief mee zoeken naar vrijwilligers voor deze taak. Aanmelding van vrijwilligers kan plaatsvinden via bovenstaande links.

ALGEMEEN

NOGMAALS: De algemene regels (blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD, houdt afstand, geef geen handen, was uw handen, hoest en nies in de elleboog, ventileer goed) zijn uiteraard ook nog steeds van kracht. Een punt wat wij willen benadrukken is: blijf thuis bij klachten!  

Daarnaast vragen we van iedereen om welwillend mee te werken en eventueel ongenoegen niet af te reageren op de controleur. Ook loopt de vereniging het risico dat bij niet naleving boetes worden opgelegd. Indien dit het gevolg is van verwijtbaar gedrag van leden, zien wij ons genoodzaakt eventuele schade te verhalen.


Mededeling 5 nov.

5 november

Coronamaatregelen

Dinsdag, 2 november heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarin de nieuwe Coronamaatregelen werden gepresenteerd. Daar kwamen ook maatregelen tevoorschijn die van invloed zijn op onze vereniging. De NOC*NSF en de NBB hebben gesproken met het huidige kabinet en daar zijn de volgende zaken uitgekomen.

Voor de binnensport geldt dat vanaf zaterdag 6 november sporters en publiek vanaf 18 jaar verplicht zijn om een coronatoegangsbewijs (CTB) en identiteitskaart te laten zien als ze een sportzaal betreden. Mensen met een functie voor het leiden van wedstrijden (denk hierbij aan coach, scheidsrechter en jury) zijn niet CTB-plichtig. Let op: ouders die rijden worden aangemerkt als publiek en dienen weer wel een CTB te laten zien. Meer informatie over de nieuwe maatregelen, is te vinden op de coronapagina van de NBB en de FAQ van NOC*NSF.

LET OP!
Aanstaand weekend is het niet mogelijk als toeschouwer de wedstrijden te kunnen komen kijken, we krijgen het op deze korte termijn niet ingeregeld om iedereen te kunnen scannen. De tribune is hierdoor dicht!

Wij hopen op jullie begrip en samenwerking in de verdere uitvoering van deze maatregelen. Wij zullen de komende dagen verder gaan met voorbereiden zodat wij tijdens onze thuiswedstrijden en trainingen voor boven 18 jaar kunnen controleren op deze coronatoegangsbewijzen binnen de grondrechten van onze vereniging.

Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar info@rowic.nl
Met sportieve groet,
Kees Pruim
Vice voorzitter DBV Rowic


Meiden gezocht 24 november girls basketball night

Wij zoeken enthousiaste meiden die willen komen basketballen bij onze meiden onder de 18 jaar!

Ben jij 15, 16 of 17 jaar oud en heb je altijd al willen basketballen? Dat kan! Op woensdag 24 november organiseren we een meiden inlooptraining onder de 18 jaar. Maak kennis met basketbal en wie weet wordt jij straks topscorer van ons meisjes U18 team in de wedstrijden.

Wanneer?

Woensdag 24 november
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur
Sportboulevard

 

Klik hier om je aan te melden

We gaan weer beginnen!!

Het seizoen gaat weer beginnen! Vanaf 30 augustus kunnen we weer starten met trainen. 

Terwijl de laatste dagen van de zomervakanties lopen, ligt er een mooi basketbalseizoen voor ons. (Laten we hopen dat het een geheel seizoen wordt en we niet voor het derde seizoen onderbroken worden door Covid.)

Trainingsschema

Vanaf maandag 30 augustus gaan de trainingen weer van start volgens dit onderstaande trainingschema.

BEKIJK HIER HET SCHEMA

Algemene ledenvergadering

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 september om 20:00 uur in de grote vergaderzaal in de Sportboulevard. Zie hieronder de agenda, op donderdagavond 16 september komen de trainingen vanaf 19:30 uur te vervallen.

BEKIJK HIER DE AGENDA

Zoals in de uitnodiging van de ALV te lezen valt, zijn we op zoek naar vrijwilligers. Mocht je als ouder van een jeugdlid betrokken zijn bij de sport van je zoon of dochter, kom ons alsjeblieft helpen, zodat we met meer mensen minder hoeven te doen!

BEKIJK HIER ALLE VACATURES

2 Teams in de eredivisie dit jaar!
We mogen met Rowic nu met twee teams in de Eredivisie uitkomen met MU18 en MU22: Dutch Talent League, daardoor vervalt het Herenteam Tweede divisie en proberen we een Herenteam Tweede klasse te laten spelen.


Coronaregels

12 november

Aanpak QR code

Met ingang van 6 november jl. is door de overheid een nieuw pakket maatregelen afgekondigd dat ook onze vereniging raakt. Wij hebben als bestuur besloten deze maatregelen op te volgen omdat er anders geen trainingen of wedstrijden kunnen plaatsvinden.

Ruwweg kan gesteld worden dat voor onze leden tot 18 jaar geen specifieke maatregelen gelden. Leden tot 18 jaar worden dus niet gecontroleerd door middel van een QR code, door middel van het legitimatiebewijs wordt bij wedstrijden vastgesteld dat de betreffende persoon jonger is dan 18 jaar. En dat geldt ook voor mensen van 18 jaar en ouder, voor zover ze taken bij teams moeten verrichten (dus trainers, coaches, managers, scheidsrechters en tafelaars, maar NIET ouders die de leden naar de wedstrijden vervoeren). De vereniging zal zorgen dat degene die de toegangscontrole uitvoert over een lijst beschikt met namen van de mensen die deze taken die dag uitvoeren en de betreffende mensen worden gevraagd zich bij binnenkomst te legitimeren. We willen de tribune op wedstrijddagen en beperkt bij trainingen (zie hieronder) ook open houden. Dit is echter afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers en de prioriteit ligt bij wedstrijden en trainingen.

Voor de overige leden en bezoekers gelden de volgende basis- en nieuwe maatregelen:

GEEN PUBLIEK
Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de professionele- en amateursport. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

WEDSTRIJDEN

Coaches wordt gevraagd uiterlijk twee dagen (48 uur) voor een wedstrijd vast te stellen, dat er tenminste zes spelers aanwezig kunnen zijn die binnen de gestelde regels (geldige QR code) kunnen spelen. Indien dat niet het geval is verzoeken wij de coach dit tenminste 48 uur voor een wedstrijd door te geven aan wedstrijdsecretariaat@rowic.nl, waarna de vereniging de bond zal informeren en de wedstrijd niet door zal gaan. Mocht er binnen 48 uur voor een wedstrijd blijken dat er alsnog geen team van tenminste 6 spelers aanwezig kunnen zijn als gevolg van coronaklachten verzoeken wij dit ook zo spoedig mogelijk te melden aan wedstrijdsecretariaat@rowic.nl en ook dan zal de wedstrijd op grond van overmacht worden afgezegd.

Indien de coach vaststelt, dat het structureel problematisch wordt om tenminste zes spelers beschikbaar te hebben voor een wedstrijd, wordt de coach verzocht dit eveneens te melden bij wedstrijdsecretariaat@rowic.nl. Het bestuur zal dan besluiten het team terug te trekken uit de competitie.

Tijdens wedstrijdtijdstippen zal controle plaatsvinden of spelers van 18 jaar en ouder een geldige QR code hebben.

De toegangscontrole geldt dus voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole wordt uitgevoerd vanaf een half uur voor aanvang van een wedstrijd (c.q. een heel uur voor de wedstrijd bij landelijk spelende teams) tot het tijdstip waarop de laatste wedstrijd van die dag is afgelopen.

 

TRAININGEN

Voor trainingen gelden dezelfde uitgangspunten als voor wedstrijden. Dat betekent dat ook bij trainingen controles uitgevoerd moeten worden.  De groep die bij trainingen gecontroleerd moet worden is uiteraard kleiner dan op een wedstrijddag.

De toegangscontrole voor spelers, mensen van de takenlijst en tribunebezoekers geldt voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole bij trainingen wordt uitgevoerd vanaf een beperkte opening voor aanvang van een training tot een kwartier na aanvang van een training. Trainers wordt gevraagd geen mensen toe te laten tot de training buiten dit controletijdvak.

 

CONTROLEURS

Om de controles uit te voeren zijn we op zoek naar controleurs. Indien er geen controle kan worden uitgevoerd door gebrek aan een controleur, vinden wedstrijden en/of trainingen geen doorgang. Dit besluit wordt door het bestuur genomen.

Een pragmatische oplossing kan zijn dat de trainer of één van de spelers de controletaak op zich neemt tijdens een training. Spelers of trainers, die dat willen doen nodigen we van harte uit zich bij de secretaris van het bestuur aan te melden.

Wij zoeken op korte termijn controleurs voor de volgende tijdstippen:

Sporters 18+ controleur locatie ingang hal.
Zaterdag 20 november 19:45 tot 20:45 uur  MU22 wedstrijd
Zondag 28 november 15:45 tot 16:45 uur MU22-1 wedstrijd

Aanmelden sporters controle klik hier >>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewpVoZyScOVj45PPDxaxiIcb-g0avpb5L6awFrlaaeU3dQPA/viewform

 

Het bestuur zal leden en ouders van leden benaderen, maar stellen het op prijs als alle betrokkenen actief mee zoeken naar vrijwilligers voor deze taak. Aanmelding van vrijwilligers kan plaatsvinden via bovenstaande links.

ALGEMEEN

NOGMAALS: De algemene regels (blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD, houdt afstand, geef geen handen, was uw handen, hoest en nies in de elleboog, ventileer goed) zijn uiteraard ook nog steeds van kracht. Een punt wat wij willen benadrukken is: blijf thuis bij klachten!  

Daarnaast vragen we van iedereen om welwillend mee te werken en eventueel ongenoegen niet af te reageren op de controleur. Ook loopt de vereniging het risico dat bij niet naleving boetes worden opgelegd. Indien dit het gevolg is van verwijtbaar gedrag van leden, zien wij ons genoodzaakt eventuele schade te verhalen.

 

BASISREGELS

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • houdt 1,5 m afstand van anderen; • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit en neemt plaats op de tribune. Niet in de hal!

Trainer/coach

 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Mensen met een functie voor het leiden van wedstrijden (denk hierbij aan coach, scheidsrechter en jury) zijn niet CTB-plichtig.

Bekijk ook onze huisregels

Maart Clinics

Deze week (vanaf 9 maart) starten we de hele maand maart met het geven van de clinics/trainingen. Diverse coaches van Rowic zullen de clinics verzorgen. Benieuwd wie de clinics gaan geven? Zorg dat je erbij bent!

Dinsdagen voor jeugd 10-14 jaar
Donderdagen voor jeugd 15-17 jaar

Tijd: 18:00 tot 19:30
Waar: Oranjepark.
Zorg voor voldoende warme kleding en neem eventueel je eigen bal mee!

Geen inschrijving nodig, iedereen mag gewoon komen meedoen!


Maatregelen 14 oktober

Beste leden en belangstellenden,

Helaas is daar dan nu het moment aangebroken waar misschien velen al voor vreesden. Het aantal Corona besmettingen is zover opgelopen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om met elkaar het virus weer onder controle te krijgen. Wij volgen als vereniging uiteraard de maatregelen strikt op.

Wij willen in de eerste plaats benadrukken blij te zijn dat de sport niet volledig is stil gelegd. Er blijft voor jeugd onder de 18 jaar de mogelijkheid om te trainen. Wij gaan daar dus onverminderd mee door en zullen met de trainers en coaches onderzoeken hoe we deze groep een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen aanbieden waardoor het leuk blijft om te trainen en elkaar te ontmoeten ondanks het feit dat de competities zijn gestaakt.

Ik heb al eerder gezegd dat we de maatregelen die tijdens de persconferentie zijn afgekondigd overnemen. In de onderstaande opsomming geef ik aan wat voor ons geldig is:

 1. De maatregelen gaan in op 14 oktober 2020 en zijn geldig voor 4 weken, dus zeker tot en met 11 november 2020;

2. Alle competities zijn vanaf 14 oktober 2020 stil gelegd;

3. Trainingen zijn er nog uitsluitend voor de jeugdteams (dus U18 en lager). De maatregelen bieden de mogelijkheid om volwassenen in groepjes van 4 op 1,5 meter toch laten trainen. Wij bieden die mogelijkheid niet omdat belangrijke doelen zijn, het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

4. Jeugdteams die nog wel mogen trainen krijgen niet de mogelijkheid om extra te trainen op eventuele vrijgekomen tijdvakken. Zij behouden hun huidige trainingstijden. De reden hiervoor ligt uiteraard weer in het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

5. Beperk tijdens de trainingen zoveel mogelijk de contactmomenten tussen de verschillende teams, dus:

> Coaches stop de trainingen op tijd, bij voorkeur 5 minuten eerder,

> Coaches zullen aan het begin van de trainingen checken of spelers klachten hebben die Corona gerelateerd zijn. Heeft een speler klachten dan dient deze speler direct weer naar huis te vertrekken;

6. Spelers komen in hun sportkleding en vertrekken direct na afloop van de training in hun sportkleding weer naar huis want de kleedruimten zijn gesloten;

7. Ouders mogen de zaal niet betreden. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat wij dringend adviseren een neus-mondmasker te dragen bij het betreden van de Sportboulevard tot het betreden van de zaal. Dit geldt uiteraard ook voor het verlaten van de zaal;

8. Wij volgen nauwgezet de aanwijzingen op van de overheid, de bond, de GGD, het RIVM en Optisport. Dat kan betekenen dat we in de aankomende tijd met aangepaste maatregelen en berichten komen. Mocht er ergens onduidelijkheid over bestaan of in de toekomst ontstaan neem dan direct contact op met de trainer/coach of stuur een mail aan het bestuur op info@rowic.nl.

Zover wij weten zijn er gedurende deze Corona golf nog geen leden getroffen door het virus. Wij hopen uiteraard dat dit zo blijft. Mocht een lid nu wel getroffen worden door Corona dan verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. Dat kan ook weer via het mailadres info@rowic.nl. Wij hopen op die manier zicht te krijgen of houden op teams die getroffen worden. Daarnaast doen we een dringend beroep op iedereen met klachten om zich te laten testen en in afwachting van de uitslag thuis in quarantaine te blijven.

Blijf gezond, hou oog voor elkaar en hou je aan de regels. Discussies over regels gaan ons niet helpen het virus onder controle te krijgen. Door met elkaar samen te werken krijgen we het virus er onder en wordt er hopelijk snel weer meer mogelijk dan nu.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur

Arjan Hamberg
Voorzitter D.B.V. Rowic


Mixtoernooi 18 juli

Jaaaa! Daar is tie weer!! Om het seizoen alsnog toch leuk af te sluiten
organiseren we 18 juli weer een mixtoernooi!

Wanneer: Zaterdag 18 Juli
Waar: Sportboulevard (binnen)
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld. Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen.

Aanmelden voor 15 juli!

Er is plek voor 100 personen, meld je hieronder aan:

  Voornaam & Achternaam


  Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

  Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

  Wij zijn op zoek naar een trainer/coach voor komend seizoen. Wij draaien ons 2e seizoen in de 2e divisie. Wij zoeken iemand van buiten de vereniging, die in staat is om ons dames team op niveau training te kunnen geven en te kunnen coachen met een BT2/3 diploma.

  Dames 1 bestaat uit een tiental doorzetters rond de 25 jaar en gaat het 2e seizoen in de 2e divisie in. Dit seizoen is helaas abrupt tot een einde gekomen maar we draaiden mee in de middenmoot.

  Ben jij de trainer die ons kan blijven uitdagen met intensieve trainingen of ken jij iemand die ons wil helpen het komende seizoen, tag hem of haar dan in dit bericht en we komen graag met die persoon in contact, je kan ook een mail sturen naar info@rowic.nl om je voor te stellen. PS. trainers ervaring is wel een vereiste.

  *Delen wordt gewaardeerd!*

  Alvast bedankt namens heel Rowic dames 1!