Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Beste leden,
Graag brengen we je op de hoogte van enkele ontwikkelingen binnen Rowic met betrekking tot trainingen en financiën.

Geen binnen trainingen meer dit seizoen

Er komen geen binnentrainingen meer voor dit seizoen. Hiermee start onze zomerstop (normaal lopend van eind mei tot begin september). We staan positief in de vorderingen m.b.t. tot het Coronavirus. Als alles volgens planning verloopt zullen wij vanaf eind augustus weer onze trainingen binnen kunnen starten. Het protocol is bij Optisport ingediend en wij wachten op goedkeuring.

Teams iets leuk laten organiseren

Omdat het seizoen tot een abrupt einde is gekomen hebben wij de coaches/trainers gevraagd om iets voor hun team te organiseren in de vorm van een training buiten, een bootcamp, gezellig wat eten of andere creatieve ideeën zijn welkom. Wij willen hier als bestuur graag over mee denken omdat we het belangrijk vinden dat spelers betrokken blijven binnen Rowic. Wij kijken graag samen waar we als vereniging in kunnen voorzien dus heb je een leuk idee voor je team? Dan horen wij dat graag en proberen hiervoor nog geld vrij te maken!

Buiten trainen

Er zijn een aantal teams die buiten aan het trainen zijn, dit zijn U10/U12-1/U18-1 en U22. Deze teams hebben een protocol ingediend bij DordtSport en hebben hier een half veld tot hun beschikking onder de protocol voorwaarden op het Oranjepark. Indien je een of meerdere buitentraining(en) wilt gaan starten neem dan contact op met Rolinka, dan kijken we samen of we het kunnen toevoegen aan het protocol zodat er verantwoord gesport wordt vanuit Rowic. Zelf ben je altijd vrij om buiten een balletje te gooien en houd je dan aan de voorschriften.

3×3 velden/ mogelijkheden

Oranjepark: Druk bezochte avonden zijn dinsdag en donderdag van 19:00 tot 22:00 uur.
Sterrenburgpark: De vloer wordt gelegd, zodra dit veld klaar is wordt het gedeeld.
Sitterstraat: De ring is 2 maanden terug gestolen, hierover is contact geweest met de gemeente. Een nieuwe ring is besteld maar door Corona zijn er langere levertijden. Hier wordt wel aan gewerkt.
Talmaweg: Rustig, 1 klein half veld

Contributie

Wij hebben van een aantal Rowic leden een vraag gekregen of er eind mei dubbel contributie is afgeschreven door Rowic over de maand mei. Dit is niet het geval. Er was iets misgegaan met de incasso van april. De april incasso is later alsnog uitgevoerd nadat wij gemerkt hebben dat dit niet bij iedereen correct heeft plaatsgevonden. Excuses voor het ongemak.

Momenteel zijn wij nog in overleg over eventuele compensatie. Later meer.

Achter de schermen

Er is de afgelopen maanden achter de schermen door het bestuur (nieuw en oud) in samenwerking met diverse mensen binnen de vereniging hard gewerkt. De financiële balans is opgemaakt. Er is met verschillende mensen gesproken over het basketbal technische beleid voor de vereniging en de komende tijd zal het bestuur samen met een aantal leden werken aan technisch beleidsplan. Het bestuur heeft gewerkt aan een overkoepelend beleidsplan dat als titel heeft gekregen: iedereen zijn persoonlijke top! In dit beleidsplan, dat tijdens de ALV zal worden toegelicht en besproken, verwoordt het bestuur de ambitie voor de komende vijf jaar. Een ambitie waarin breedtesport en topsport hand in hand gaan.

Daarnaast heeft het bestuur met hulp van allerlei enthousiaste vrijwilligers voor gezorgd dat we na de vakantie weer kunnen gaan spelen. Er zijn teams gevormd, trainers en coaches gezocht en er is met de gemeente contact geweest over de huur van zalen zodat er weer kan worden getraind. We willen al die mensen die in de afgelopen periode hun schouders onder onze club hebben gezet van harte bedanken. Door Corona kon er niet worden getraind en gespeeld helaas en daardoor leek misschien wel alles stil te liggen maar niets was minder waar. Achter de schermen wordt er, tot op de dag van vandaag, hard gewerkt om weer een mooi nieuw seizoen met elkaar te kunnen beleven.

Planning ALV nieuw bestuur

Schrijf alvast in je agenda:
De ALV (Algemene ledenvergadering) staat gepland op
Donderdag 10 september 2020
tijd nog onbekend

Inleveren tenue tassen!

Graag hebben wij alle tenuetassen bij elkaar om deze te controleren op volledigheid en weer opnieuw toe te wijzen aan teams voor het nieuwe seizoen. Tenue tassen kunnen worden ingeleverd bij de Secretaris Hester, let erop dat de tenues gewassen moeten zijn. Hester haar telefoonnummer staat in de coaches app, graag met haar contact opnemen voor het afstemmen van inleveren!

Belangrijk:
Volledig Inleveren voor 1 juli ivm bestellen nieuwe sets!

Sportieve groet,
Het bestuur Rowic