Het bestuur van DBV Rowic vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en zij heeft daarom besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor kaderleden. 

Deze verplichtstelling geldt voor elke vrijwilliger, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd van 16 jaar. De kosten van de VOG worden vergoed door NOC*NSF. 

Vrijwilligers krijgen via justitie een mail waarin gevraagd zal worden om via DigiD de aanvraag van de VOG in te vullen. Na aanvraag en goedkeuring worden de VOG thuis ontvangen. Dit duurt 6 tot 8 weken. De ontvangen VOG moeten dan naar ledenadministratie@rowic.nl. De VOG zal iedere 2 jaar opnieuw moeten worden aangevraagd.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/coach van een jeugdteam. Het feit dat iemand een VOG  kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Door een VOG aan te vragen, wordt inzicht verschaft in het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer/coach of verzorger. Hoewel een VOG ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat je de veiligheid van je leden en een veilig sportklimaat serieus neemt.