De Drechtsteden is een regio met een grote verscheidenheid aan mensen. Die verscheidenheid zien we ook terug in onze vereniging en daar zijn we trots op. We hebben een divers ledenbestand en werken er elke dag aan om elk lid zich thuis te laten voelen binnen die diversiteit. We hebben om die reden deze gedragscode opgesteld.

We hopen dat eenieder zich thuis voelt en als er in die samenwerking niet goed gaat, en dat kan want we zijn allemaal mensen, we manieren vinden om met elkaar in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Een oplossing die recht doet aan diversiteit en ieders gevoel van eigenheid.

Algemene gedragscodes Rowic

 • Respecteer de regels van de basketbalsport. Zie hiervoor de algemene gedragsregels.
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen het basketbal. 
 • Behandel alle deelnemers in het basketbal gelijkwaardig. 
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij het basketbal. 
 • Samen staan voor een faire beoefening van de basketbalsport. 
 • Drugsgebruik wordt niet getolereerd. Na een eerste vergrijp volgt een schorsing van twee weken, na een tweede vergrijp volgt royement van het lidmaatschap. 
 • Boetes als gevolg van diskwalificerende fouten (D-fouten) zijn voor rekening van speler en/of de coach die de fout heeft opgelopen. 

Sporters: 

 • Met respect voor jezelf, je teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters probeer je te winnen.
 • Speel volgens de regels en vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer hiermee zo goed mogelijk.
 • Aanvaard beslissingen van scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met scheidsrechters en probeer samen verbetering te brengen. 
 • Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren. 
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 
 • Toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning. 
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of teamleden aan te moedigen zich onsportief te gedragen. 
 • Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, coach, je teamgenoten of je ouders. 
 • Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat in basketbal mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

Trainers en Coaches: 

 • Wees redelijk in eisen ten aanzien van de energie en het enthousiasme van spelers. Moedig hen wel aan zich optimaal in te zetten. 
 • Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. 
 • Deel, waar mogelijk, spelers in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid. 
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker even veel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. 
 • Bedenk dat spelers voor hun plezier basketballen en iets willen leren. Winnen of verliezen is slechts een onderdeel van het spel. 
 • Maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Pesten wordt niet getolereerd. 
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren/volwassenen. 
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de coach van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechters. 
 • Spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling bij jongeren. 
 • Let op je gedrag tijdens trainingen en wedstrijden door niet te schreeuwen en te vloeken. Wees een goed voorbeeld voor je spelers. 

Scheidsrechters: 

 • Zorg voor een goede wedstrijdvoorbereiding. 
 • Wees op tijd aanwezig om op tijd met de wedstrijd te kunnen beginnen. Minimaal 20 minuten.
 • Maak vooraf een praatje met beide coaches en stel je neutraal op. 
 • Houdt je kennis van de spelregels en scheidsrechtertechnieken goed bij om optimaal leiding te kunnen geven. 
 • Pas de spelregels toe die horen bij het niveau en de leeftijd van spelers. 
 • Gebruik uw kennis en gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van spelers tijdens het basketballen gewaarborgd blijft. 
 • Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. Een goed voorbeeld doet goed volgen. 
 • Geef daar waar verdiend teams een compliment voor hun goede spel en hun correcte gedrag. Spreek spelers en coaches ook aan wanneer het gaat om incorrect gedrag. 
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 
 • Beoordeel opzettelijk "foul play" als onsportief en moedig eerlijk spel aan. 

Ouders en verzorgers: 

 • Forceer uw kind nooit en gedraag u sportief. Een goed voorbeeld doet goed volgen. 
 • Bedenk dat kinderen basketballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen. 
 • Moedig spelers altijd aan om volgens de regels te spelen. 
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede speler. 
 • Maak een kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Moedig goed spel van beide teams aan. 
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden. 
 • Val een beslissing van een scheidsrechter nooit in het openbaar af. 
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens basketbalactiviteiten te voorkomen. 
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, coaches, scheidsrechters en officials). Zij investeren hun vrije tijd en kennis om het basketballen mogelijk te maken. 

Toeschouwers:

 • Denk eraan dat spelers voor eigen plezier deelnemen aan de basketbalsport. 
 • Moedig spelers altijd aan om volgens de regels te spelen. 
 • Gedraag u correct en vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters en officials. 
 • Moedig goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam aan tijdens een wedstrijd. 
 • Toon respect voor tegenstanders, scheidsrechters en officials. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 
 • Maak een speler nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd of training. 
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden. 
 • Respecteer de beslissingen van scheidsrechters. 
 • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden. 
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.