Rowic ziet zichzelf graag als meer dan alleen een basketbalvereniging. We zijn ons ervan bewust dat wij meer kunnen doen dan alleen een paar uurtjes sport per week aanbieden. Daarom pakt de vereniging ook haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden.

  • Wij willen basketbal voor iedereen, dat ook voor iedereen betaalbaar is
  • Wij zijn een multiculturele vereniging met onderling respect
  • Wij willen groeien naar 250 tot 300 leden
  • Wij bevorderen een gezonde levensstijl
  • Wij promoten een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren
  • Wij bevorderen sociale integratie voor jong en oud (voorkomen dat mensen buiten de boot vallen)
  • Wij stimuleren goede omgangsvormen en normen en waarden als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen

Op sportief gebied willen wij elke basketballer een thuis geven. Met teams op verschillende niveaus streven wij ernaar om met de eerste selecties te spelen op het hoogst bereikbare niveau. Hierin geldt de vrijwilliger als grootste sponsor. We betalen spelers niet, maar willen hen binden door een goede opleiding en een aantrekkelijk verenigingsleven. Inzet, vakmanschap, prestatie, spelplezier en sportief gedrag dienen daarbij samen te gaan met een goede sfeer en harmonie.

Basketbal is een volkssport, maar ook een dure zaalsport. De contributies zijn hoog. Een groot deel van de spelers is afkomstig uit het minder draagkrachtige deel van de bevolking. Dit betekent dat er geen of weinig ruimte is om de contributie te ver- hogen. De operationele kosten, zoals zaal- huur, scheidsrechters en de organisatie van wedstrijden blijven echter stijgen en slokken nagenoeg het gehele budget op. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor extra’s en dat steeds meer kosten voor eigen rekening komen.

We merken dat door de crisis leden afhaken omdat ze de contributie niet meer kunnen opbrengen. Rowic zou graag z’n maatschappelijke bijdrage willen leve- ren door ook spelers die het thuis niet zo breed hebben, voor de sport te behouden. Liever dan een incassoprocedure te starten, zouden wij een voorziening willen treffen, waaruit we voor deze groep een bijdrage in de contributie kunnen leveren. De middelen hiervoor ontbreken vooralsnog.

Op sportief gebied staat Rowic er goed voor. Drie teams spelen in de landelijke competitie en vooral de oudere jeugd- teams (U22 en U20) behoren tot de top van Nederland. In alle leeftijdscategorieën levert Rowic spelers voor de regioteams van de NBB. Willen wij dit hoge niveau vasthouden, dan moeten we al bij de jon- gere jeugd met talentontwikkeling bezig zijn. Dit vraagt gemotiveerde trainers en coaches met een goede basisopleiding. Rowic betaalt z’n vrijwilligers niet.

Zij krijgen hooguit een korting op hun contributie, maar dat dekt nauwelijks de extra kosten die zij maken voor parkeren en reizen. Rowic heeft momenteel niet de middelen om een bijdrage te leveren aan de vaak hoge kosten voor een trainers of scheidsrechterscursus. Deze kosten komen voor eigen rekening, terwijl een goede begeleidingsstaf noodzakelijk is voor de continuïteit van de vereniging.

Niet iedere basketballer heeft het talent en de ambitie om op het hoogste niveau te basketballen. Die willen basketballen op het niveau dat hen past. Bij het huidige aantal van 170 leden is de basis te smal om in iedere leeftijdscategorie een splitsing te kunnen aanbrengen tussen prestatief en recreatief basketbal. Een groei naar ongeveer 250-300 leden is daarom wenselijk, maar hiervoor is ook uitbreiding van de begeleidingsstaf noodzakelijk. Binnen de vereniging is voldoende potentieel aanwezig, maar dan is wel geld nodig om hen te motiveren met een goede training en opleiding.

Vooral de jeugd- en lagere teams spelen in een allegaartje van verouderde clubkleding, die vaak nog te groot of te klein is ook. Om deze teams niet het idee te geven dat ze er maar een beetje bij horen, vinden wij het belangrijk dat ook zij er representatief uitzien. Dat doen hun tegenstanders ook. Een bijdrage voor representatieve clubkleding is meer dan welkom.

Als sponsor kunt u bijdragen aan zowel onze ambitie op sportief als op sociaal gebied. Een representatieve vereniging straalt ook op u als sponsor af.

Als u geen behoefte heeft aan de promotionele mogelijkheden, die D.B.V. Rowic u kan bieden, maar u wilt ons wel ondersteunen bij onze maatschappelijke doelen, kunt u er ook voor kiezen om ons Maatschappelijk te sponsoren. Dit kan al vanaf 400 euro per jaar, minimaal 3 jaar lang. En 5 jaar voor 1200 euro. U krijgt dan indien gewenst een vermelding op onze website, maar maakt het ons mogelijk opleidingen voor scheidsrechters en coaches te bekostigen.