Onze ambities en doelstellingen

“Iedereen zijn persoonlijke top!” Dat is de overkoepelende ambitie voor Rowic in de komende vijf jaren. We zullen dit uitwerken in een aantal onderstaande doelen en concrete ambities.

Rowic, club voor lief en leed

Iedereen die deel wil uitmaken van een club en het basketbal een warm hart toedraagt is bij ons van harte welkom. We kennen onze leden en er is ruimte om lief en leed met elkaar te delen. Er is meer in het leven dan basketbal voor onze leden en daarvoor is bij ons ruimte. Ruimte om te sporten en te leven.

Rowic, dé opleidingsclub in Zuid-West Nederland

Gedurende de komende vijf jaar ontwikkelt Rowic een topsport afdeling waar ambitieuze jonge spelers worden opgeleid om te spelen op het hoogste niveau in Nederland. Er komt een doorlopende ontwikkellijn voor spelers die ambitieus zijn en serieus met hun sport bezig willen zijn. We vormen daarmee het uithangbord voor de basketbalsport, primair in de Drechtsteden en secundair in Zuid-West Nederland. De kern van onze eredivisie teams zal op termijn van vijf jaar dus moeten worden gevormd door spelers uit de Drechtsteden.

Rowic, een stabiele senior

In 2024 bestaat onze vereniging 60 jaar. Een senior die zijn plek in het basketbal heeft verdiend, een brede basis heeft in de samenleving (maatschappelijke projecten en sponsoren), financieel gezond is, waar mensen zich betrokken voelen en er dus altijd voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Onze belangrijke waarden

De nieuwe bestuursleden hebben afgesproken het technisch beleid van Rowic te actualiseren en met elkaar en de leden heldere afspraken te willen maken over de ambities voor de club. Er zijn daarvoor drie begrippen gekozen die de komende vijf jaar van belang zijn. De eerste twee begrippen hebben betrekking op wie we willen “verbindend” en “vertrouwen”, het derde begrip heeft betrekking op hoe we willen werken (omgaan met elkaar) “professioneel”.

Verbindend

We zijn op/met elkaar betrokken, het kan ons iets schelen hoe het met jou gaat en kijken naar je om. We luisteren naar je, zien je ambities en proberen die met elkaar te realiseren. We geloven dat we met elkaar sterker zijn dan ieder van ons alleen.

Vertrouwen

We geloven in je beste bedoelingen en dat je altijd vanuit de beste bedoelingen actief bent. We vertrouwen erop dat je in het veld je taak uitvoert, rugdekking geeft aan je teamgenoten en samen de strijd aangaat. We vertrouwen erop dat afspraken, binnen en buiten de lijnen van het veld, worden nagekomen.

Professioneel

We drijven op vrijwilligers en die worden betaald in plezier. We doen “dit” voor ons plezier maar dat ontslaat ons er niet van om professioneel met elkaar om te gaan. Afspraak is dus afspraak en we zijn transparant over onze doelen, belangen en ambities. We spreken elkaar aan en ook als het spannend is zoeken we het gesprek met elkaar, vinden we dat moeilijk dan zoeken we hulp bij het aangaan van het gesprek. Het is namelijk niet altijd makkelijk om professioneel als vrijwilligers met elkaar om te gaan.

Onze projecten

Rowic ziet zichzelf graag als meer dan alleen een basketbalvereniging. We zijn ons ervan bewust dat wij meer kunnen doen dan alleen een paar uurtjes sport per week aanbieden. Daarom pakt de vereniging ook haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Wij willen basketbal voor iedereen, dat ook voor iedereen betaalbaar is

Wij zijn een multiculturele vereniging met onderling respect

Wij willen groeien naar 250 tot 300 leden

Wij promoten een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren

Wij bevorderen sociale integratie voor jong en oud (voorkomen dat mensen buiten de boot vallen)

Wij stimuleren goede omgangsvormen en normen en waarden als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen

Op sportief gebied willen wij elke basketballer een thuis geven. Met teams op verschillende niveaus streven wij ernaar om met de eerste selecties te spelen op het hoogst bereikbare niveau. Hierin geldt de vrijwilliger als grootste sponsor. We betalen spelers niet, maar willen hen binden door een goede opleiding en een aantrekkelijk verenigingsleven. Inzet, vakmanschap, prestatie, spelplezier en sportief gedrag dienen daarbij samen te gaan met een goede sfeer en harmonie.