12 november

Aanpak QR code

Met ingang van 6 november jl. is door de overheid een nieuw pakket maatregelen afgekondigd dat ook onze vereniging raakt. Wij hebben als bestuur besloten deze maatregelen op te volgen omdat er anders geen trainingen of wedstrijden kunnen plaatsvinden.

Ruwweg kan gesteld worden dat voor onze leden tot 18 jaar geen specifieke maatregelen gelden. Leden tot 18 jaar worden dus niet gecontroleerd door middel van een QR code, door middel van het legitimatiebewijs wordt bij wedstrijden vastgesteld dat de betreffende persoon jonger is dan 18 jaar. En dat geldt ook voor mensen van 18 jaar en ouder, voor zover ze taken bij teams moeten verrichten (dus trainers, coaches, managers, scheidsrechters en tafelaars, maar NIET ouders die de leden naar de wedstrijden vervoeren). De vereniging zal zorgen dat degene die de toegangscontrole uitvoert over een lijst beschikt met namen van de mensen die deze taken die dag uitvoeren en de betreffende mensen worden gevraagd zich bij binnenkomst te legitimeren. We willen de tribune op wedstrijddagen en beperkt bij trainingen (zie hieronder) ook open houden. Dit is echter afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers en de prioriteit ligt bij wedstrijden en trainingen.

Voor de overige leden en bezoekers gelden de volgende basis- en nieuwe maatregelen:

GEEN PUBLIEK
Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de professionele- en amateursport. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

WEDSTRIJDEN

Coaches wordt gevraagd uiterlijk twee dagen (48 uur) voor een wedstrijd vast te stellen, dat er tenminste zes spelers aanwezig kunnen zijn die binnen de gestelde regels (geldige QR code) kunnen spelen. Indien dat niet het geval is verzoeken wij de coach dit tenminste 48 uur voor een wedstrijd door te geven aan wedstrijdsecretariaat@rowic.nl, waarna de vereniging de bond zal informeren en de wedstrijd niet door zal gaan. Mocht er binnen 48 uur voor een wedstrijd blijken dat er alsnog geen team van tenminste 6 spelers aanwezig kunnen zijn als gevolg van coronaklachten verzoeken wij dit ook zo spoedig mogelijk te melden aan wedstrijdsecretariaat@rowic.nl en ook dan zal de wedstrijd op grond van overmacht worden afgezegd.

Indien de coach vaststelt, dat het structureel problematisch wordt om tenminste zes spelers beschikbaar te hebben voor een wedstrijd, wordt de coach verzocht dit eveneens te melden bij wedstrijdsecretariaat@rowic.nl. Het bestuur zal dan besluiten het team terug te trekken uit de competitie.

Tijdens wedstrijdtijdstippen zal controle plaatsvinden of spelers van 18 jaar en ouder een geldige QR code hebben.

De toegangscontrole geldt dus voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole wordt uitgevoerd vanaf een half uur voor aanvang van een wedstrijd (c.q. een heel uur voor de wedstrijd bij landelijk spelende teams) tot het tijdstip waarop de laatste wedstrijd van die dag is afgelopen.

 

TRAININGEN

Voor trainingen gelden dezelfde uitgangspunten als voor wedstrijden. Dat betekent dat ook bij trainingen controles uitgevoerd moeten worden.  De groep die bij trainingen gecontroleerd moet worden is uiteraard kleiner dan op een wedstrijddag.

De toegangscontrole voor spelers, mensen van de takenlijst en tribunebezoekers geldt voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole bij trainingen wordt uitgevoerd vanaf een beperkte opening voor aanvang van een training tot een kwartier na aanvang van een training. Trainers wordt gevraagd geen mensen toe te laten tot de training buiten dit controletijdvak.

 

CONTROLEURS

Om de controles uit te voeren zijn we op zoek naar controleurs. Indien er geen controle kan worden uitgevoerd door gebrek aan een controleur, vinden wedstrijden en/of trainingen geen doorgang. Dit besluit wordt door het bestuur genomen.

Een pragmatische oplossing kan zijn dat de trainer of één van de spelers de controletaak op zich neemt tijdens een training. Spelers of trainers, die dat willen doen nodigen we van harte uit zich bij de secretaris van het bestuur aan te melden.

Wij zoeken op korte termijn controleurs voor de volgende tijdstippen:

Sporters 18+ controleur locatie ingang hal.
Zaterdag 20 november 19:45 tot 20:45 uur  MU22 wedstrijd
Zondag 28 november 15:45 tot 16:45 uur MU22-1 wedstrijd

Aanmelden sporters controle klik hier >>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewpVoZyScOVj45PPDxaxiIcb-g0avpb5L6awFrlaaeU3dQPA/viewform

 

Het bestuur zal leden en ouders van leden benaderen, maar stellen het op prijs als alle betrokkenen actief mee zoeken naar vrijwilligers voor deze taak. Aanmelding van vrijwilligers kan plaatsvinden via bovenstaande links.

ALGEMEEN

NOGMAALS: De algemene regels (blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD, houdt afstand, geef geen handen, was uw handen, hoest en nies in de elleboog, ventileer goed) zijn uiteraard ook nog steeds van kracht. Een punt wat wij willen benadrukken is: blijf thuis bij klachten!  

Daarnaast vragen we van iedereen om welwillend mee te werken en eventueel ongenoegen niet af te reageren op de controleur. Ook loopt de vereniging het risico dat bij niet naleving boetes worden opgelegd. Indien dit het gevolg is van verwijtbaar gedrag van leden, zien wij ons genoodzaakt eventuele schade te verhalen.

 

BASISREGELS

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • houdt 1,5 m afstand van anderen; • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit en neemt plaats op de tribune. Niet in de hal!

Trainer/coach

 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Mensen met een functie voor het leiden van wedstrijden (denk hierbij aan coach, scheidsrechter en jury) zijn niet CTB-plichtig.
Bekijk ook onze huisregels