Coronamaatregelen ROWIC

Update wo. 26 januari 2022

Regels
 • Er mogen weer wedstrijden worden gespeeld, alle geplande wedstrijden staan ingepland en zichtbaar via de NBB App.
 • Indien er geen team op de been gebracht kan worden door Corona dient dit minimaal 48 uur van tevoren worden aangegeven bij Gaby: wedstrijdsecretariaat@rowic.nl of via het bestuur.
 • Alle taken worden de komende tijd weer ingedeeld. Ben je ziek, of kan je je taak niet doen. Ruil je taak met iemand uit je team en meld dit via ledentaken@rowic.nl. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor je taak.
 
Jonger dan 18 jaar:
 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten en alleen als ze zich verplaatsen.
 • Mondkapjes zijn verplicht voor alle andere mensen die zich door binnensportlocaties verplaatst. Dus niet als ze eenmaal zitten.

 

18 jaar en ouder:
 • Coronatoegangsbewijs verplicht voor spelers en publiek.
 • Tafelaars, scheidsrechters, trainers: geen coronatoegangsbewijs verplicht want dit zijn vrijwilligers die een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie.
 • Voor wedstrijden van 18 jaar en ouder dient er een vrijwilliger bij het bestuur te worden aangedragen voor het scannen van QR code’s van zowel de thuisspelende ploeg als de gast tegenstanders. Dit dient 1 uur voor aanvang van de wedstrijd te gebeuren totdat alle spelers aanwezig zijn in de hal. Dit kan een ouder en/of niet spelende speler zijn. Indien dit niet wordt aangedragen en/of nageleefd, kunnen wij de wedstrijd niet laten doorgaan.

 

Publiek:
 • Algemene regel: Coronatoegangsbewijs verplicht voor spelers en publiek.
 • Rowic hanteerd op dit moment nog GEEN publiek totdat wij ons QR toegangs check op orde hebben in tijdsblokken van vrijwilligers.

 

Rijdende ouders:
 • Algemene regel: Coronatoegangsbewijs verplicht voor spelers en publiek.
 • Ouders van de tegenpartij die moeten rijden naar onze hal zijn essentieel, zij kunnen plaats nemen op de tribune.

Het bestuur zal leden en ouders van leden benaderen, maar stellen het op prijs als alle betrokkenen actief mee zoeken naar vrijwilligers voor deze taak. Melden kan via info@rowic.nl of via een van de coaches.

 

ALGEMEEN

TRAININGEN

Voor trainingen gelden dezelfde uitgangspunten als voor wedstrijden. Dat betekent dat ook bij trainingen controles uitgevoerd moeten worden. De groep die bij trainingen gecontroleerd moet worden is uiteraard kleiner dan op een wedstrijddag.

De toegangscontrole voor spelers, mensen van de takenlijst en tribunebezoekers geldt voor iedereen en wordt in drie stappen uitgevoerd:

 1. Controle legitimatiebewijs: indien jonger dan 18 jaar dan toegang.
 2. Controle legitimatiebewijs: indien 18 jaar of ouder toegang indien persoon voorkomt op takenlijst.
 3. Alle overige personen moeten een geldige QR code hebben om toegelaten te worden.

De toegangscontrole bij trainingen wordt uitgevoerd vanaf een beperkte opening voor aanvang van een training tot een kwartier na aanvang van een training. Trainers wordt gevraagd geen mensen toe te laten tot de training buiten dit controletijdvak.

 

ALGEMEEN

NOGMAALS: De algemene regels (blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD, houdt afstand, geef geen handen, was uw handen, hoest en nies in de elleboog, ventileer goed) zijn uiteraard ook nog steeds van kracht. Een punt wat wij willen benadrukken is: blijf thuis bij klachten!  

Daarnaast vragen we van iedereen om welwillend mee te werken en eventueel ongenoegen niet af te reageren op de controleur. Ook loopt de vereniging het risico dat bij niet naleving boetes worden opgelegd. Indien dit het gevolg is van verwijtbaar gedrag van leden, zien wij ons genoodzaakt eventuele schade te verhalen.