Maart Clinics

Deze week (vanaf 9 maart) starten we de hele maand maart met het geven van de clinics/trainingen. Diverse coaches van Rowic zullen de clinics verzorgen. Benieuwd wie de clinics gaan geven? Zorg dat je erbij bent!

Dinsdagen voor jeugd 10-14 jaar
Donderdagen voor jeugd 15-17 jaar

Tijd: 18:00 tot 19:30
Waar: Oranjepark.
Zorg voor voldoende warme kleding en neem eventueel je eigen bal mee!

Geen inschrijving nodig, iedereen mag gewoon komen meedoen!


Maatregelen 14 oktober

Beste leden en belangstellenden,

Helaas is daar dan nu het moment aangebroken waar misschien velen al voor vreesden. Het aantal Corona besmettingen is zover opgelopen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om met elkaar het virus weer onder controle te krijgen. Wij volgen als vereniging uiteraard de maatregelen strikt op.

Wij willen in de eerste plaats benadrukken blij te zijn dat de sport niet volledig is stil gelegd. Er blijft voor jeugd onder de 18 jaar de mogelijkheid om te trainen. Wij gaan daar dus onverminderd mee door en zullen met de trainers en coaches onderzoeken hoe we deze groep een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen aanbieden waardoor het leuk blijft om te trainen en elkaar te ontmoeten ondanks het feit dat de competities zijn gestaakt.

Ik heb al eerder gezegd dat we de maatregelen die tijdens de persconferentie zijn afgekondigd overnemen. In de onderstaande opsomming geef ik aan wat voor ons geldig is:

 1. De maatregelen gaan in op 14 oktober 2020 en zijn geldig voor 4 weken, dus zeker tot en met 11 november 2020;

2. Alle competities zijn vanaf 14 oktober 2020 stil gelegd;

3. Trainingen zijn er nog uitsluitend voor de jeugdteams (dus U18 en lager). De maatregelen bieden de mogelijkheid om volwassenen in groepjes van 4 op 1,5 meter toch laten trainen. Wij bieden die mogelijkheid niet omdat belangrijke doelen zijn, het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

4. Jeugdteams die nog wel mogen trainen krijgen niet de mogelijkheid om extra te trainen op eventuele vrijgekomen tijdvakken. Zij behouden hun huidige trainingstijden. De reden hiervoor ligt uiteraard weer in het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

5. Beperk tijdens de trainingen zoveel mogelijk de contactmomenten tussen de verschillende teams, dus:

> Coaches stop de trainingen op tijd, bij voorkeur 5 minuten eerder,

> Coaches zullen aan het begin van de trainingen checken of spelers klachten hebben die Corona gerelateerd zijn. Heeft een speler klachten dan dient deze speler direct weer naar huis te vertrekken;

6. Spelers komen in hun sportkleding en vertrekken direct na afloop van de training in hun sportkleding weer naar huis want de kleedruimten zijn gesloten;

7. Ouders mogen de zaal niet betreden. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat wij dringend adviseren een neus-mondmasker te dragen bij het betreden van de Sportboulevard tot het betreden van de zaal. Dit geldt uiteraard ook voor het verlaten van de zaal;

8. Wij volgen nauwgezet de aanwijzingen op van de overheid, de bond, de GGD, het RIVM en Optisport. Dat kan betekenen dat we in de aankomende tijd met aangepaste maatregelen en berichten komen. Mocht er ergens onduidelijkheid over bestaan of in de toekomst ontstaan neem dan direct contact op met de trainer/coach of stuur een mail aan het bestuur op info@rowic.nl.

Zover wij weten zijn er gedurende deze Corona golf nog geen leden getroffen door het virus. Wij hopen uiteraard dat dit zo blijft. Mocht een lid nu wel getroffen worden door Corona dan verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. Dat kan ook weer via het mailadres info@rowic.nl. Wij hopen op die manier zicht te krijgen of houden op teams die getroffen worden. Daarnaast doen we een dringend beroep op iedereen met klachten om zich te laten testen en in afwachting van de uitslag thuis in quarantaine te blijven.

Blijf gezond, hou oog voor elkaar en hou je aan de regels. Discussies over regels gaan ons niet helpen het virus onder controle te krijgen. Door met elkaar samen te werken krijgen we het virus er onder en wordt er hopelijk snel weer meer mogelijk dan nu.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur

Arjan Hamberg
Voorzitter D.B.V. Rowic


Mixtoernooi 18 juli

Jaaaa! Daar is tie weer!! Om het seizoen alsnog toch leuk af te sluiten
organiseren we 18 juli weer een mixtoernooi!

Wanneer: Zaterdag 18 Juli
Waar: Sportboulevard (binnen)
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld. Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen.

Aanmelden voor 15 juli!

Er is plek voor 100 personen, meld je hieronder aan:

  Voornaam & Achternaam


  Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

  Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

  Wij zijn op zoek naar een trainer/coach voor komend seizoen. Wij draaien ons 2e seizoen in de 2e divisie. Wij zoeken iemand van buiten de vereniging, die in staat is om ons dames team op niveau training te kunnen geven en te kunnen coachen met een BT2/3 diploma.

  Dames 1 bestaat uit een tiental doorzetters rond de 25 jaar en gaat het 2e seizoen in de 2e divisie in. Dit seizoen is helaas abrupt tot een einde gekomen maar we draaiden mee in de middenmoot.

  Ben jij de trainer die ons kan blijven uitdagen met intensieve trainingen of ken jij iemand die ons wil helpen het komende seizoen, tag hem of haar dan in dit bericht en we komen graag met die persoon in contact, je kan ook een mail sturen naar info@rowic.nl om je voor te stellen. PS. trainers ervaring is wel een vereiste.

  *Delen wordt gewaardeerd!*

  Alvast bedankt namens heel Rowic dames 1!


  Bericht bestuur: Update bestuursleden

  Beste leden,

  Het coronavirus zet veel dingen stil maar er gaat ook veel gewoon door. We wilden half april een ledenvergadering organiseren waarop we afscheid konden nemen van een aantal bestuursleden en een nieuw bestuur wilden presenteren en installeren. Daarnaast wilden we iets vertellen over de plannen om verder te bouwen aan onze vereniging.

  Corona maakt dit niet mogelijk, maar we willen ons niet laten ophouden en daarom dit bericht. Paul Lange (aftredend voorzitter) en Arjan Hamberg (beoogd voorzitter) willen daarom via deze mailing laten weten wat er nu gebeurt binnen de vereniging en hoe we ons voorbereiden op het komende seizoen.

  Huidige bestuur – afwikkeling huidige seizoen

  Paul zal met de huidige bestuursleden zorgen voor een afwikkeling van het huidige seizoen. Het beoogde nieuwe bestuur zal de huidige bestuursleden daarbij ondersteunen. Dit biedt de nieuwe bestuursleden de kans om ingewerkt te raken. We zijn erg blij dat Paul bereid is dit voor zijn rekening te nemen.

  Beoogd bestuur

  We hebben het over beoogd bestuur omdat de nieuwe bestuursleden nog door de leden gekozen moeten worden. We verwachten dat tijdens een ledenvergadering in september 2020 te kunnen doen. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit:

  • Arjan Hamberg – voorzitter
  • Kees Pruim – vice voorzitter en penningmeester
  • Hester Gruppelaar – secretaris
  • Rolinka Versluis – PR, communicatie en projecten
  • Martin van Vliet – technische en verenigingszaken

  De nieuwe bestuursleden versterken dus voorlopig het huidige bestuur in de afwikkeling van het lopende seizoen, werken zich in en richten zich hoofdzakelijk op de toekomst van Rowic. De vacatures die voor het bestuur waren gesteld, zijn nu gesloten; er kunnen zich voor het bestuur geen nieuwe kandidaten meer melden. Mocht je op een andere manier actief willen worden binnen onze vereniging dan horen we dat graag.

  Er hebben zich in de afgelopen maanden nog diverse andere mensen gemeld die ook willen bouwen aan Rowic. We noemen hier een paar terreinen waarop nieuwe mensen zijn komen helpen: financiële- en ledenadministratie, ondersteuning van teams en de ontwikkeling van een nieuw technisch beleid. Dit komt naast de inzet die velen zijn blijven leveren aan bijvoorbeeld coaching, wedstrijdcommissariaat, planning en evenementen zoals begeleiding van een schoolbasketbaltoernooi. Het nieuwe bestuur voelt zich daarmee gesteund om met elkaar te werken aan een bloeiende en sportief succesvolle vereniging.

  Toekomst Rowic

  Het nieuwe bestuur praat op dit moment met veel mensen binnen de vereniging en we proeven daarbij veel ambities. We brengen de financiële mogelijkheden in beeld. We praten met de technische commissie over sportieve ambities op landelijk en regionaal niveau. Verder zoeken we naar manieren waarop we de samenwerking kunnen versterken en nog meer gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

  Het is onze ambitie om met de oudste jeugd op het hoogste niveau te blijven spelen in Nederland. We onderzoeken manieren om de taken die moeten worden uitgevoerd evenwichtiger te verdelen. Tot slot kijken we scherp naar de financiën om op die manier te zorgen dat we op de langere termijn kunnen blijven basketballen in de Drechtsteden.

  We zien een vereniging voor ons die financieel gezond is en waarbij het leuk is om deel uit te maken van de vereniging. Een vereniging waar je recreatief leuk kunt spelen en het ook mogelijk is om je talenten op het hoogste niveau te ontwikkelen.

   

  Afsluitend, op een rijtje

  • Er is een nieuw bestuur gevonden maar dat kan helaas nog niet officieel worden gekozen als gevolg van de coronacrisis
  • Het huidig bestuur rondt dit seizoen af
  • In september 2020 is er een ledenvergadering waarop het huidige bestuur decharge moet worden verleend en een nieuw bestuur gekozen

  Wij hopen je hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Stel ze gerust, je kunt ons bereiken via info@rowic.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

  Paul Lange (aftredend voorzitter)
  Arjan Hamberg (beoogd voorzitter)


  Alle competities voortijdig beëindigd

  ALLE BASKETBALCOMPETITIES VOORTIJDIG BEËINDIGD

  Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.

  Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk gold, verdwijnt.

  Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

  Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2021-2022 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.

  De finales voor de Basketball Cup – de strijd om de nationale beker – die aanvankelijk in het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 maart gespeeld zouden worden, maar tot nader orde waren uitgesteld, worden verplaatst naar het begin van volgend seizoen.

  Simone Volmer, Algemeen Directeur bij de NBB: “Dit besluit is een harde klap voor het basketball in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketball in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar!”

  https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/


  Bericht bestuur: Geen trainingen!

  Bericht van het bestuur:
   

  Beste leden,

  De NBB heeft vandaag besloten wedstrijden tot 31 maart af te lassen. Dit betekend dat er een paar weekenden niet gebasketbald kan worden.

   
  Rowic zal de komende weken ook de trainingen niet door laten gaan o onze leden tegen het virus in bescherming te nemen. Dit betekent dat er vanaf vandaag tot eind maart niet getraind mag worden.
   
   
  Het bestuur.

  Fijne feestdagen!

  ??GEEN TRAININGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE ??

  Er zijn tijdens de Kerstvakantie bijna geen trainingen bij Rowic. Pas op donderdag 2 januari gaat de Sportboulevard weer voor ons open. Ook de gemeentelijke sportzaaltjes in het Latourpad en Sport+ zijn niet beschikbaar. Deze zijn op maandag 6 januari weer open. Wel zijn er op zaterdag 4 januari alweer de eerste competitiewedstrijden, in elk geval van de dames en van MU20!

  ?? WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE EN ONTSPANNEN FEESTDAGEN! ??


  Anders inloggen Basketball Masterz

  Vanaf heden wordt er NIET meer met een activatiecode gewerkt. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van Basketball Masterz. Hier logt men in met zijn/haar Sportlink account. De meeste leden hebben al een Sportlink account vanwege de Basketball.nl app.

  Leden die al bezig zijn om het spelregelbewijs te halen moeten ook op de nieuwe manier inloggen.

  Is het spelregelbewijs behaald? Dan treft het lid het spelregelbewijs als download in zijn/haar account.