Dringend verzoek behalen spelregelbewijs!

Beste leden,

Voor de kerstvakantie hebben we een korte introductie gegeven voor alle jeugdleden, die nog een spelregelbewijs moeten behalen.
We hebben iedereen de opdracht gegeven dit ook zo snel mogelijk te doen. Bij leden die dit moeten behalen is dit dus ook bekend!

Wij hebben in ons systeem gekeken en het gross van de leden hebben Basketball Masterz nog niet geactiveerd en/of afgerond.
Nu is het zo, dat de bond dit heeft veranderd en wij geen inzicht meer hebben in welke spelers er al geactiveerd hebben. Dus gaan wij nu uit van een volledige afronding van het spelregelbewijs examen.

Vanaf aanstaande zaterdag, wordt er per spelend lid zonder spelregelbewijs 5 euro boete, per speler, per wedstrijd gerekend door de bond.
Wij vragen dan ook om je spelregelbewijs zo snel mogelijk te behalen. Blijkt dat zij dit na 2 weken nog niet is voldaan datum: 23 januari 2019
zullen wij spelers tijdelijk moeten schorsen. Hierdoor kunnen zij niet mee spelen met wedstrijden.

Leden kunnen als volgt hun basketballmasterz spelregeldiploma behalen:

Vanaf heden wordt er niet meer met een activatiecode gewerkt. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van www.basketballmasterz.nl hier logt men in met zijn/haar sportlink account. De meeste leden hebben al een sportlink account vanwege de basketball. app.

Wij hopen op jullie medewerking!

Het bestuur


Fijne feestdagen!

??GEEN TRAININGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE ??

Er zijn tijdens de Kerstvakantie bijna geen trainingen bij Rowic. Pas op donderdag 2 januari gaat de Sportboulevard weer voor ons open. Ook de gemeentelijke sportzaaltjes in het Latourpad en Sport+ zijn niet beschikbaar. Deze zijn op maandag 6 januari weer open. Wel zijn er op zaterdag 4 januari alweer de eerste competitiewedstrijden, in elk geval van de dames en van MU20!

?? WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE EN ONTSPANNEN FEESTDAGEN! ??


Anders inloggen Basketball Masterz

Vanaf heden wordt er NIET meer met een activatiecode gewerkt. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van Basketball Masterz. Hier logt men in met zijn/haar Sportlink account. De meeste leden hebben al een Sportlink account vanwege de Basketball.nl app.

Leden die al bezig zijn om het spelregelbewijs te halen moeten ook op de nieuwe manier inloggen.

Is het spelregelbewijs behaald? Dan treft het lid het spelregelbewijs als download in zijn/haar account.


Start Spelregelbewijs

SPELREGELBEWIJS

Alle basketballers vanaf 14 jaar zijn VERPLICHT om het spelregelbewijs te halen.
Ben je jonger dan 14 jaar dan is deelname optioneel maar wordt wel gestimuleerd.

Bij Rowic gaan we de komende weken starten om de (jeugd)leden en (hopelijk een paar ouders) voor te bereiden om dit bewijs te halen.
Dit zal als volgt gebeuren:

1. Introductie Basketball Masterz.
26, 27 en 28 November
Tijd: 1900-2100

Uitleg website & en een paar regels
De kids moeten daarna zelf aan de slag (met hun mobiele telefoon) om te oefenen.
Deelname is verplicht.

2. EXTRA (praktijk) SESSIE Basketball Masterz
21 december
Tijd: nader te bepalen

Voor de afwezigen op de verplichte avond en zij die moeite hebben met de regels. In de sporthal met praktijkvoorbeelden.

3. Examen Basketball Masterz

7, 8 en 9 januari 2020
Tijd: 1900-2100

Examen per team.

neem alvast een kijkje op www.basketballmasterz.nl


Verslag BALV

VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING DBV ROWIC DD. 30-10-2019

Opening

Paul Lange (demissionair voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen ingekomen stukken. Paul legt uit waarom deze buitengewone ALV plaatsvindt. In de voorbije periode sinds de laatste ALV hebben door omstandigheden vrijwel alle bestuursleden (Paul zelf, penningmeester Tim de Boer, secretaris Ton Ramstijn en TC-bestuurslid Rolinka Versluis) aangegeven ermee te stoppen. Hierdoor zijn in de aanloop naar het nieuwe seizoen al veel dingen blijven liggen, een situatie die niet wenselijk is. Alleen Rolinka is nog actief, maar dan met een andere portefeuille (projecten en activiteiten).

Paul geeft een korte opsomming van wat er de voorbije zes jaar mede door het huidige bestuur is bereikt, zoals eredivisiebasketbal voor U18 en U21, diverse kampioenschappen en de start van verschillende projecten om basketbal in Dordrecht weer meer op de kaart te zetten. Hij geeft daarna aan dat als we verder willen met de vereniging, de huidige situatie onwerkbaar is. Het lopende seizoen kan wellicht nog met veel moeite afgemaakt worden, maar daarna moet er weer een volledige bezetting van het bestuur en de diverse commissies zijn. Lukt dat niet, dan heeft de club eigenlijk geen bestaansrecht meer.

Organisatiestructuur

Paul presenteert de organisatiestructuur zoals die ideaal gesproken vorm moet krijgen, aan de hand van de profielen die voor elke vacante functie zijn opgesteld. Knelpunten zijn een voorzitter, een secretaris, een ledenadministrateur en een penningmeester, plus commissieleden voor projecten en activiteiten. De profielen zullen ook snel online geplaatst worden zodat iedereen nog eens kan kijken wat er precies nodig is.

Gaby (wedstrijdsecretaris) vult aan dat het de bedoeling is een commissie vrijwilligerswerving op te starten, omdat de vrijwilligers die er nu al zijn die werving er niet bij kunnen doen. Ideaal gesproken gaat de commissie vrijwilligerswerving aan de slag met het beleggen van ouderbijeenkomsten, waarin per team het plan nader wordt toegelicht en wordt geïnventariseerd wie er beschikbaar is als vrijwilliger. Deze bijeenkomsten zouden uiterlijk februari 2020 afgesloten moeten worden, zodat op dat moment duidelijk is of de vorming van een nieuw bestuur mogelijk is.

Staande de vergadering bieden Ruben Erkelens, Hester Gruppelaar en Aart Dekker zich aan om de commissie vrijwilligerswerving te gaan vormen.

Contributie

De contributie wordt met 5 procent verhoogd, waarvoor in lijn met de statuten geen toestemming van de ALV noodzakelijk is. De nieuwe contributiebedragen verschijnen binnenkort op de website.

Rondvraag

Vraag: Is er te zeggen hoeveel werk er in de verschillende functies gaat zitten? Dat kan wellicht helpen om mensen over de streep te trekken.

Gaby werkt dit verder uit en zal dit toevoegen aan de functieprofielen op de site.

Bekijk hier de profielen

Vraag:  In de projecten gaat veel tijd zitten. Is dat wel nuttig, gezien de problemen binnen de vereniging?

Tim antwoordt dat de tijd dat de vereniging alleen op de contributie kon drijven, allang voorbij is. De projecten leveren subsidies op, waarmee deels ook de dagelijkse gang van zaken binnen Rowic draaiende gehouden kan worden. Rolinka vult aan dat projecten nodig zijn om leden te werven,  aangezien basketbal op de scholen verder amper nog in de lessen terugkomt.

Vraag: Zijn de financiële gegevens van de club in te zien?

Tim antwoordt dat tijdens de ALV jaarverslag, begroting e.d. voor iedereen in te zien zijn. Eventueel kan hij hiervan exemplaren ter hand stellen van wie dat wil. Aangezien vandaag een buitengewone ALV betreft, heeft hij geen financiële verslaglegging beschikbaar. Dit komt weer bij de eerstvolgende reguliere ALV.

Sluiting

Gaby bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en de hoge opkomst. Hij benadrukt nogmaals het belang van de komende periode voor het voortbestaan van Rowic en sluit de vergadering.


Profielschetsen online!

Wat een super opkomst was het bij de “BALV”. Iedereen die aanwezig was nogmaals bedankt! Zoals beloofd op de Buitengewone ALV zijn er profielschetsen online gezet op onze website. Wij hopen hiermee vrijwilligers te kunnen werven op diverse vlakken binnen Rowic. 


Buitengewone algemene ledenvergadering

Wegens vele veranderingen binnen Rowic houden wij een "Buitengewone Algemene ledenvergadering". Dit omdat er snel een goede werkbare structuur in de vereniging moet ontstaan vanwege weggevallen bestuursleden.

Wanneer: Donderdag 31 oktober
Hoelaat: 19:00 uur
Waar: Vergaderruimte Sportboulevard (boven)
Voor wie?: Alle leden en ouders van Rowic!

Belangrijk agendapunt:  Bezetting kader/voortbestaan vereniging

Het is een belangrijke vergadering voor de toekomst van Rowic, wij hopen dan ook dat een ieder van Rowic hierbij aanwezig kan zijn! #bethere!


COACHES GEZOCHT!

Voor ons U18 en U20 team zoeken wij nog coaches die het leuk vinden deze teams te komen coachen en training te geven! U18-2 speelt 4e klasse en U20-1 gaat 2e klasse spelen.

Wil je ons komen helpen? stuur dan een mail naar tc@rowic.nl of neem contact op met Derrick Veira


Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Het seizoen is al bijna weer afgelopen! Zo is er veel gebeurd dit seizoen, hierover houden we je graag op de hoogte:

3x3 City
Momenteel zijn wij druk bezig met enkele voorbereidingen in samenwerking met de NBB, gemeente Dordrecht en DordtSport om van Dordrecht een 3x3 city te maken voor Streetball van de NBB. Afgelopen donderdag hadden wij de aftrap voor de WEHERE campagne voor Dordrecht onder Olympic Moves.
Opleiding 3x3 Unites
In het kader van de 3x3city, gaat Rowic in samenwerking met 3x3 Unites een Leader opleiding starten voor 3x3. Vanuit ervaring is gebleken dat de 3x3 Leader opleiding heel erg kan helpen met het versterken van verenigingskader. Met een aantal verenigingen in Amsterdam hebben ze mooie stappen kunnen maken richting een verenigingsaanbod van 12 maanden waarbij er pleinen worden geadopteerd door de verenigingen waar ook in de zomermaanden door Leaders activiteiten worden aangeboden. Deze Leaders blijken door deze opzet meer betrokkenheid bij de vereniging te laten zien en vaker en in verschillende situaties verantwoordelijkheid te nemen. Ben je geinteresseerd in deze opleiding, neem dan contact met ons op via info@rowic.nl 
Extra 3x3 pleintje op Crabbehof.
De gemeente heeft een extra 3x3 veldje aangelegd aan de Talmaweg op Crabbehof. Medio Mei wordt hier een opening van gehouden met de gemeente.

Streetball Masters Dordrecht
Afgelopen jaar hebben wij in september meegedaan aan de start van het streetball seizoen van 2019. Dit was een groot succes. Omdat wij aan de start van het seizoen zaten, stopte hierna het outdoor seizoen. Dit jaar hebben wij dus al mee gedaan en willen graag tussen de grote steden midden in het seizoen mee gaan draaien. Zo hebben wij een aanvraag lopen om voor het seizoen 2020.

NIEUWS TAKEN

Dit seizoen is de takenindeling rommelig verlopen. Hierdoor zijn bijna alle taken pas in dezelfde week in de App verschenen. Wij krijgen hier natuurlijk veel reacties op, helaas zijn wij niet in de mogelijkheid geweest om dit vroegtijdig in te plannen in verband met het overmatige aantal verzette wedstrijden, planning en andere taken die wij als bestuur moeten regelen. Het is natuurlijk niet onze intentie om maar snel iemand in te plannen voor een taak. Dit seizoen stond dan ook in het teken van, wedstrijd thuis? ga er dan vanuit dat je een taak voor of na je wedstrijd. Wij hebben er rekening mee gehouden, omdat de planning er zo laat in stond, dat er niet meer in zo een korte tijd vervanging geregeld kon worden, hier zijn wij dan ook coulant mee om gegaan. Gelukkig kon alles wel aardig geregeld worden. Daarbij zijn we natuurlijk erg blij met de mensen die misschien wat extra taken hebben gedaan, dit waarderen we enorm.

Voor komend seizoen zoeken wij dan ook iemand die ons kan versterken met de takenplanning. We hebben het nieuwe online systeem van de bond, zodra de wedstrijden ingepland zijn kunnen de taken voor ong. 4 maanden vooruit gepland worden. Dit zou betekenen dat er in 3 rondes per seizoen taken in gedeeld kunnen worden. Rolinka wil hier graag mee helpen, dus je doet het niet alleen.

Als bestuur hebben wij te veel dingen op ons bordje om alles vlekkeloos te laten verlopen.

Hulp wordt erg gewaardeerd! 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering is verzet van donderdag 18 april naar woensdag 24 april om 19:00.  Dit in verband met de voorziene geringe opkomst door de Passion. Zoals jullie misschien al in de wandelgangen hebben gehoord zoeken wij met spoed enkele vervangers voor de volgende rollen:

Algemeen bestuur:

Ton Ramstijn zal zich volgend seizoen gaan richten op zijn opleiding als praktijkopleider.  Ton zal daarbij geen tijd meer hebben voor de algemene taken binnen het bestuur.

De vraag van ons uit, vind jij het leuk om mee te beslissen over de toekomst van Rowic? Laat het ons weten!

Rolinka Versluis zal haar taak als TC lid stoppen. Rolinka blijft echter nog wel evenementen organiseren met de gemeente in het kader van 3x3 en verenigingen evenementen zoals mixtoernooi e.d.

Wij zoeken dus iemand die ook de TC in lopende banen kan leiden en hierbij wil toetreden binnen het bestuur. 

Penningmeester:

Tim de Boer heeft aangegeven volgend seizoen graag een vervanger voor zijn taak te zien in verband met te weinig tijd, hierdoor krijgen zijn taken niet de aandacht die het horen te krijgen.

De vraag van ons uit, ben jij een financiële topper? En wil je helpen als penningmeester van Rowic? Laat het ons a.u.b. weten voor de algemene ledenvergadering.

Zoals jullie hierboven lezen, blijft er grofweg eigenlijk geen bestuur meer over voor Rowic en zullen er snel stappen moeten worden ondernomen om voor Rowic een waardig bestuur terug te krijgen die Rowic helpt groeien en draaien. 

Daarom een extra ingeplande bijeenkomst:
Maandag avond 15 april om 19:30 houden wij daarom een belangrijke bijeenkomst in de kantine, voor ieder die iets wil betekenen voor Rowic om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen en kunnen indelen!


Extra: Hulp gezocht!

Vele handjes maken licht werk. Het bestuur heeft hulp nodig om Rowic soepel te laten draaien! Aanstaande maandag avond is het bestuur aanwezig in de kantine voor een ieder die voor Rowic iets wil betekenen en kan helpen met een aantal zaken.
 
Wil jij ons helpen?
Kom dan maandag avond even langs om te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Rowic heeft jouw hulp nodig!

WE NEED YOU!!