Afspraak is afspraak

Binnen de vereniging is een aantal taken verplicht voor spelende leden:

  • Tafelen bij andere wedstrijden dan je eigen wedstrijd voor alle leden van U14 en hoger 
  • Scheidsrechter zijn bij andere wedstrijden dan je eigen wedstrijd voor alle leden van U16 en hoger

Deze taken staan tijdig aangegeven in de basketball-app. Wij vragen je de app te downloaden en je te registreren met het e-mail adres wat bij ons bekend is (dit e-mailadres is aangegeven op het inschrijfformulier) om wedstrijden te volgen en jouw taken te bekijken. Taken worden tijdig gecommuniceerd via de app.

Ga er van uit dat je voor of na je eigen thuiswedstrijd een taak kan hebben. 

Als je niet komt opdagen

Rowic biedt cursussen aan om deze taken goed te kunnen vervullen. Voor leden van de club is het volgen van een van deze cursussen verplicht (als je hiervoor wordt opgeroepen) en het niet komen opdagen wordt dan ook bestraft met een boete van € 50,-.

Taken kunnen niet afgezegd worden, wel mag je zelf ruilen met iemand anders. Zorg er dus voor dat als je zelf niet kan, je tijdig iemand anders regelt die je taak overneemt! Je blijft wel zelf verantwoordelijk of die vervanger dan op komt dagen.

Als je de eerste keer niet komt opdagen leggen wij jou als speler een “gele kaart” op, kom je de 2e keer niet opdagen dan wordt dit een “rode kaart” en moet je bij de volgende thuiswedstrijd jouw eigen wedstrijd tafelen! 

De coaches zijn hiervan op de hoogte en dit zal worden nageleefd.

Ouders

Ouders die verplichte taken vervullen, vallen in principe ook onder het kaartensysteem. In geval van ouders zal de sanctie na een rode kaart (verplicht tafelen bij de eigen wedstrijd) moeten worden ingevuld door hun spelende zoon of dochter.

Boetes

Deze delen we liever niet uit, dus laten we proberen de noodzaak tot het geven van boetes te vermijden. Boetes worden opgelegd in de volgende situaties:

  1. Boetes die de NBB aan de vereniging uitdeelt (te denken valt aan verkeerde kleding, geen spelerskaart, niet opkomend team). De boetes die de NBB oplegt aan de vereniging worden doorbelast naar het team of de speler. Bijvoorbeeld, een team dat niet komt opdagen krijgt de rekening gepresenteerd en het boetebedrag wordt doorbelast aan alle leden die in dat team zitten. Als je een strafzaak hebt opgelopen krijg je meestal ook een boete opgelegd. Ook deze boete moet je zelf betalen.

De boetes die de NBB in rekening brengt zijn als volgt en zijn afhankelijk van het niveau en leeftijd van het team. In zijn algemeenheid hoe hoger het team speelt en hoe ouder het team is, hoe hoger de boete.

Ter indicatie een aantal bedragen: 

  • Niet opkomen van een team min. EUR 30 
  • Niet opkomen verenigingsscheidsrechter min. EUR 5 
  • Ongerechtigde coach per wedstrijd min. EUR 15 
  • Geen juist niveau van fluiten min. EUR 2,50
  • Wedstrijdwijziging min. EUR 5
  • Terugtrekking ploeg na start competitie min. EUR 45 
  • Te betalen zaalhuur terugtrekking van een 

team per wedstrijd min. EUR 35 

Boetes die door de vereniging zelf worden uitgedeeld.

Hierbij kun je denken aan het niet op komen dagen als scheidsrechter en tafelaar. We hanteren hiervoor in principe het hierboven genoemde kaartensysteem. 

a) Nadat een lid één rode kaart per seizoen heeft ontvangen, zal naast de kaarten een boete worden uitgedeeld van eur 25 voor iedere volgende keer dat een verplichte taak niet wordt uitgevoerd. 

b) Nadat een lid twee rode kaarten per seizoen heeft ontvangen, zal naast de kaarten een boete worden uitgedeeld van eur 50 voor iedere volgende keer dat een verplichte taak niet wordt uitgevoerd. 

c) Nadat een lid drie rode kaarten per seizoen heeft ontvangen, zal het bestuur op basis van feiten en omstandigheden overwegen aanvullende maatregelen nemen zoals een competitieverbod, trainingsverbod of zelfs royement.