Bericht bestuur: Update bestuursleden

Beste leden,

Het coronavirus zet veel dingen stil maar er gaat ook veel gewoon door. We wilden half april een ledenvergadering organiseren waarop we afscheid konden nemen van een aantal bestuursleden en een nieuw bestuur wilden presenteren en installeren. Daarnaast wilden we iets vertellen over de plannen om verder te bouwen aan onze vereniging.

Corona maakt dit niet mogelijk, maar we willen ons niet laten ophouden en daarom dit bericht. Paul Lange (aftredend voorzitter) en Arjan Hamberg (beoogd voorzitter) willen daarom via deze mailing laten weten wat er nu gebeurt binnen de vereniging en hoe we ons voorbereiden op het komende seizoen.

Huidige bestuur – afwikkeling huidige seizoen

Paul zal met de huidige bestuursleden zorgen voor een afwikkeling van het huidige seizoen. Het beoogde nieuwe bestuur zal de huidige bestuursleden daarbij ondersteunen. Dit biedt de nieuwe bestuursleden de kans om ingewerkt te raken. We zijn erg blij dat Paul bereid is dit voor zijn rekening te nemen.

Beoogd bestuur

We hebben het over beoogd bestuur omdat de nieuwe bestuursleden nog door de leden gekozen moeten worden. We verwachten dat tijdens een ledenvergadering in september 2020 te kunnen doen. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit:

  • Arjan Hamberg – voorzitter
  • Kees Pruim – vice voorzitter en penningmeester
  • Hester Gruppelaar – secretaris
  • Rolinka Versluis – PR, communicatie en projecten
  • Martin van Vliet – technische en verenigingszaken

De nieuwe bestuursleden versterken dus voorlopig het huidige bestuur in de afwikkeling van het lopende seizoen, werken zich in en richten zich hoofdzakelijk op de toekomst van Rowic. De vacatures die voor het bestuur waren gesteld, zijn nu gesloten; er kunnen zich voor het bestuur geen nieuwe kandidaten meer melden. Mocht je op een andere manier actief willen worden binnen onze vereniging dan horen we dat graag.

Er hebben zich in de afgelopen maanden nog diverse andere mensen gemeld die ook willen bouwen aan Rowic. We noemen hier een paar terreinen waarop nieuwe mensen zijn komen helpen: financiële- en ledenadministratie, ondersteuning van teams en de ontwikkeling van een nieuw technisch beleid. Dit komt naast de inzet die velen zijn blijven leveren aan bijvoorbeeld coaching, wedstrijdcommissariaat, planning en evenementen zoals begeleiding van een schoolbasketbaltoernooi. Het nieuwe bestuur voelt zich daarmee gesteund om met elkaar te werken aan een bloeiende en sportief succesvolle vereniging.

Toekomst Rowic

Het nieuwe bestuur praat op dit moment met veel mensen binnen de vereniging en we proeven daarbij veel ambities. We brengen de financiële mogelijkheden in beeld. We praten met de technische commissie over sportieve ambities op landelijk en regionaal niveau. Verder zoeken we naar manieren waarop we de samenwerking kunnen versterken en nog meer gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

Het is onze ambitie om met de oudste jeugd op het hoogste niveau te blijven spelen in Nederland. We onderzoeken manieren om de taken die moeten worden uitgevoerd evenwichtiger te verdelen. Tot slot kijken we scherp naar de financiën om op die manier te zorgen dat we op de langere termijn kunnen blijven basketballen in de Drechtsteden.

We zien een vereniging voor ons die financieel gezond is en waarbij het leuk is om deel uit te maken van de vereniging. Een vereniging waar je recreatief leuk kunt spelen en het ook mogelijk is om je talenten op het hoogste niveau te ontwikkelen.

 

Afsluitend, op een rijtje

  • Er is een nieuw bestuur gevonden maar dat kan helaas nog niet officieel worden gekozen als gevolg van de coronacrisis
  • Het huidig bestuur rondt dit seizoen af
  • In september 2020 is er een ledenvergadering waarop het huidige bestuur decharge moet worden verleend en een nieuw bestuur gekozen

Wij hopen je hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Stel ze gerust, je kunt ons bereiken via info@rowic.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Paul Lange (aftredend voorzitter)
Arjan Hamberg (beoogd voorzitter)