Iedereen zijn persoonlijke top! 2020-2025

Eind 2019 hebben meerdere mensen zich gemeld om te helpen bouwen aan een toekomst voor Rowic in de Drechtsteden (Dordrecht en Papendrecht). Begin 2020 hebben zich nieuwe bestuursleden gemeld die samen met het bestaande bestuur het seizoen 2019/2020 hebben afgerond. De nieuwe bestuursleden hebben zich in het bijzonder gericht op de toekomst van de club. De toekomst die begint in het seizoen 2020/2021.

De nieuwe bestuursleden hebben afgesproken het technisch beleid van Rowic te actualiseren en met elkaar en de leden heldere afspraken te willen maken over de ambities voor de club. Er zijn daarvoor drie begrippen gekozen die de komende vijf jaar van belang zijn. De eerste twee begrippen hebben betrekking op wie we willen “verbindend” en “vertrouwen”, het derde begrip heeft betrekking op hoe we willen werken (omgaan met elkaar) “professioneel”.

Verbindend

We zijn op/met elkaar betrokken, het kan ons iets schelen hoe het met jou gaat en kijken naar je om. We luisteren naar je, zien je ambities en proberen die met elkaar te realiseren. We geloven dat we met elkaar sterker zijn dan ieder van ons alleen.

Vertrouwen

We geloven in je beste bedoelingen en dat je altijd vanuit de beste bedoelingen actief bent. We vertrouwen erop dat je in het veld je taak uitvoert, rugdekking geeft aan je teamgenoten en samen de strijd aangaat. We vertrouwen erop dat afspraken, binnen en buiten de lijnen van het veld, worden nagekomen.

Professioneel

We drijven op vrijwilligers en die worden betaald in plezier. We doen “dit” voor ons plezier maar dat ontslaat ons er niet van om professioneel met elkaar om te gaan. Afspraak is dus afspraak en we zijn transparant over onze doelen, belangen en ambities. We spreken elkaar aan en ook als het spannend is zoeken we het gesprek met elkaar, vinden we dat moeilijk dan zoeken we hulp bij het aangaan van het gesprek. Het is namelijk niet altijd makkelijk om professioneel als vrijwilligers met elkaar om te gaan.

Binnen dit beleidsplan zetten we als bestuur de hoofdlijnen uit voor de vereniging in de komende vijf jaar. De toekomst voorspellen kan niemand en dat gaan wij ook niet proberen, dit document is dus eerder bedoeld als richtingaanwijzer en kapstok. We geven richting aan (onze ambities), benoemen onze uitgangswaarden (financiën, organisatie en technisch beleid) en hoe we dat met elkaar willen bereiken (spelers en vrijwilligers). We beginnen alleen bij het begin door even terug te kijken naar de wortels van onze club.