Belangrijk bericht over de trainingstijden

Beste leden van Rowic,

Na jaren van stabiele ledenaantallen, zijn we de afgelopen jaren hard gegroeid, met name bij de jeugd hebben we veel aanloop. Zo’n groeispurt gaat net als bij mensen gepaard met allerlei klachten. Ook komen er hierdoor bij te weinig vrijwilligers te veel taken op het bordje. Zo hebben we voor komende seizoen nog een tekort aan trainers / coaches. De teams Dames 2 (assistent?), MU22-2, MU18-3, MU14-2 en VU14-3 (meisjes) zitten op dit moment nog zonder begeleiding, terwijl alle bestuursleden al bij een team zijn ingedeeld.

Afgelopen seizoen hadden we 18 teams, voor het komende seizoen zijn dat er 22! Om voor al deze teams de wedstrijden te kunnen plannen hebben we op zaterdag wat vaker de starttijd vervroegd naar 14.30 uur en speelt U18-1 (in samenwerking met de Dutch Windmills) op zondagmiddag de thuiswedstrijden.

Zoals jullie zullen begrijpen geeft dit ook uitdagingen bij de indelingen van de trainingen. Wij hebben drie trainingsavonden beschikbaar in de Sportboulevard. We huren de zaal dan 4,5 uur (van 18.00 – 22.30) en in dat tijdsbestek hebben we dus 3 velden, 3 keer anderhalf uur. Daar gaat nog een veld vanaf dat op dinsdag door de turners gebruikt wordt en we hebben nog 1 veld in Papendrecht (de Willem) beschikbaar, al met al komen we op 27 beschikbare trainingsvelden van 1,5 uur. We hebben met de huidige teams 32 trainingsvelden per week nodig.

Daarnaast hebben we van diverse leden het verzoek gehad of we de trainingen niet tot 22.30 willen inplannen, maar slechts tot 22.00 uur ‘s avonds. Ook willen veel teams liever niet om 18.00 uur beginnen, maar om 18.30 in verband met het avondeten. En een aantal selectieteams heeft gevraagd om in plaats van anderhalf uur, twee uur aansluitend te mogen trainen. Allemaal heel legitieme vragen en natuurlijk hebben wij dan ook begrip voor deze verzoeken.

Het inkorten van de trainingsavond met een uur kost ons 8 trainingsvelden per week. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een alternatieve locatie, zodat we meer trainingen tegelijkertijd kunnen houden. Deze alternatieven blijken echter onbetaalbaar. Het inwilligen van bovenstaande verzoeken zou voor het komende seizoen een extra kostenpost van bijna 12.000 euro1) betekenen. Dit kan alleen gefinancierd worden door de contributie van elk lid met 60 euro per jaar te verhogen. Los van het feit dat dit door de Algemene Ledenvergadering moet worden bekrachtigd, vinden wij een dergelijke verhoging niet wenselijk noch verantwoord.

Kortom, we zijn komende seizoen genoodzaakt om te trainen van 18.00 – 22.30 in de Sportboulevard, ondanks alle bezwaren. Bij de indeling is rekening gehouden met de volgende randvoorwaarden: een jeugdteam kan niet later eindigen dan 21.00 uur. De selectieteams (alles – 1) trainen 2x per week, de overige teams 1 maal. De extra kosten voor extra trainingen zijn verrekend in de contributie van de betreffende teams. Deze puzzel heeft geleid tot bijgesloten voorlopige trainingsschema, waarmee we vanaf aanstaande maandag 13 augustus aan de slag kunnen. De eerste twee weken zijn alle trainingen in de Sportboulevard. Daarna verhuizen de maandag en vrijdag trainingen naar een andere locatie.

LET OP: Voor donderdag 16 augustus geldt een aangepast schema, ivm een oefenwedstrijd van U21 tegen een Amerikaans College team. Op die dag gaan alleen de trainingen van U12-1, U14-1 en U18-1 door. De rest dus niet. Je mag natuurlijk wel met je team komen kijken.

Tenslotte, we vinden het heel jammer dat we niet aan ieders wensen kunnen voldoen, maar de financiële consequenties van het trainen buiten de Sportboulevard zijn op dit moment te groot. Helaas moeten we voor H1, U21 en U18 al een paar keer uitwijken naar een andere locatie, maar structureel een extra zaal er bij huren is financieel niet verantwoord. Mocht er tijdens het seizoen, zich een kans voordoen om tegen gunstiger condities elders te trainen, dan zullen we dat niet nalaten.

We hopen op jullie begrip,

Voorzitter Paul Lange
Het Bestuur

Indien je inzicht wil hebben op de kosten en begroting van het huren van een extra zaal(en)? mail ons dan via info@rowic.nl! Wij mailen hem je graag.