Anders inloggen Basketball Masterz

Vanaf heden wordt er NIET meer met een activatiecode gewerkt. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van Basketball Masterz. Hier logt men in met zijn/haar Sportlink account. De meeste leden hebben al een Sportlink account vanwege de Basketball.nl app.

Leden die al bezig zijn om het spelregelbewijs te halen moeten ook op de nieuwe manier inloggen.

Is het spelregelbewijs behaald? Dan treft het lid het spelregelbewijs als download in zijn/haar account.


Wij zijn kidsproof

Een leuk weetje; wij zijn kidsproof! Daarom heeft Kidsproof ons toegevoegd aan www.kidsproof.nl.
Op deze website staan de leukste uitjes voor ouder en kind binnen Nederland en de Drechtsteden.

Deze sticker komt binnenkort op de draaideur te hangen van de Sportboulevard. 


Start Spelregelbewijs

SPELREGELBEWIJS

Alle basketballers vanaf 14 jaar zijn VERPLICHT om het spelregelbewijs te halen.
Ben je jonger dan 14 jaar dan is deelname optioneel maar wordt wel gestimuleerd.

Bij Rowic gaan we de komende weken starten om de (jeugd)leden en (hopelijk een paar ouders) voor te bereiden om dit bewijs te halen.
Dit zal als volgt gebeuren:

1. Introductie Basketball Masterz.
26, 27 en 28 November
Tijd: 1900-2100

Uitleg website & en een paar regels
De kids moeten daarna zelf aan de slag (met hun mobiele telefoon) om te oefenen.
Deelname is verplicht.

2. EXTRA (praktijk) SESSIE Basketball Masterz
21 december
Tijd: nader te bepalen

Voor de afwezigen op de verplichte avond en zij die moeite hebben met de regels. In de sporthal met praktijkvoorbeelden.

3. Examen Basketball Masterz

7, 8 en 9 januari 2020
Tijd: 1900-2100

Examen per team.

neem alvast een kijkje op www.basketballmasterz.nl


Verslag BALV

VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING DBV ROWIC DD. 30-10-2019

Opening

Paul Lange (demissionair voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen ingekomen stukken. Paul legt uit waarom deze buitengewone ALV plaatsvindt. In de voorbije periode sinds de laatste ALV hebben door omstandigheden vrijwel alle bestuursleden (Paul zelf, penningmeester Tim de Boer, secretaris Ton Ramstijn en TC-bestuurslid Rolinka Versluis) aangegeven ermee te stoppen. Hierdoor zijn in de aanloop naar het nieuwe seizoen al veel dingen blijven liggen, een situatie die niet wenselijk is. Alleen Rolinka is nog actief, maar dan met een andere portefeuille (projecten en activiteiten).

Paul geeft een korte opsomming van wat er de voorbije zes jaar mede door het huidige bestuur is bereikt, zoals eredivisiebasketbal voor U18 en U21, diverse kampioenschappen en de start van verschillende projecten om basketbal in Dordrecht weer meer op de kaart te zetten. Hij geeft daarna aan dat als we verder willen met de vereniging, de huidige situatie onwerkbaar is. Het lopende seizoen kan wellicht nog met veel moeite afgemaakt worden, maar daarna moet er weer een volledige bezetting van het bestuur en de diverse commissies zijn. Lukt dat niet, dan heeft de club eigenlijk geen bestaansrecht meer.

Organisatiestructuur

Paul presenteert de organisatiestructuur zoals die ideaal gesproken vorm moet krijgen, aan de hand van de profielen die voor elke vacante functie zijn opgesteld. Knelpunten zijn een voorzitter, een secretaris, een ledenadministrateur en een penningmeester, plus commissieleden voor projecten en activiteiten. De profielen zullen ook snel online geplaatst worden zodat iedereen nog eens kan kijken wat er precies nodig is.

Gaby (wedstrijdsecretaris) vult aan dat het de bedoeling is een commissie vrijwilligerswerving op te starten, omdat de vrijwilligers die er nu al zijn die werving er niet bij kunnen doen. Ideaal gesproken gaat de commissie vrijwilligerswerving aan de slag met het beleggen van ouderbijeenkomsten, waarin per team het plan nader wordt toegelicht en wordt geïnventariseerd wie er beschikbaar is als vrijwilliger. Deze bijeenkomsten zouden uiterlijk februari 2020 afgesloten moeten worden, zodat op dat moment duidelijk is of de vorming van een nieuw bestuur mogelijk is.

Staande de vergadering bieden Ruben Erkelens, Hester Gruppelaar en Aart Dekker zich aan om de commissie vrijwilligerswerving te gaan vormen.

Contributie

De contributie wordt met 5 procent verhoogd, waarvoor in lijn met de statuten geen toestemming van de ALV noodzakelijk is. De nieuwe contributiebedragen verschijnen binnenkort op de website.

Rondvraag

Vraag: Is er te zeggen hoeveel werk er in de verschillende functies gaat zitten? Dat kan wellicht helpen om mensen over de streep te trekken.

Gaby werkt dit verder uit en zal dit toevoegen aan de functieprofielen op de site.

Bekijk hier de profielen

Vraag:  In de projecten gaat veel tijd zitten. Is dat wel nuttig, gezien de problemen binnen de vereniging?

Tim antwoordt dat de tijd dat de vereniging alleen op de contributie kon drijven, allang voorbij is. De projecten leveren subsidies op, waarmee deels ook de dagelijkse gang van zaken binnen Rowic draaiende gehouden kan worden. Rolinka vult aan dat projecten nodig zijn om leden te werven,  aangezien basketbal op de scholen verder amper nog in de lessen terugkomt.

Vraag: Zijn de financiële gegevens van de club in te zien?

Tim antwoordt dat tijdens de ALV jaarverslag, begroting e.d. voor iedereen in te zien zijn. Eventueel kan hij hiervan exemplaren ter hand stellen van wie dat wil. Aangezien vandaag een buitengewone ALV betreft, heeft hij geen financiële verslaglegging beschikbaar. Dit komt weer bij de eerstvolgende reguliere ALV.

Sluiting

Gaby bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en de hoge opkomst. Hij benadrukt nogmaals het belang van de komende periode voor het voortbestaan van Rowic en sluit de vergadering.


Profielschetsen online!

Wat een super opkomst was het bij de “BALV”. Iedereen die aanwezig was nogmaals bedankt! Zoals beloofd op de Buitengewone ALV zijn er profielschetsen online gezet op onze website. Wij hopen hiermee vrijwilligers te kunnen werven op diverse vlakken binnen Rowic. 


Buitengewone algemene ledenvergadering

Wegens vele veranderingen binnen Rowic houden wij een "Buitengewone Algemene ledenvergadering". Dit omdat er snel een goede werkbare structuur in de vereniging moet ontstaan vanwege weggevallen bestuursleden.

Wanneer: Donderdag 31 oktober
Hoelaat: 19:00 uur
Waar: Vergaderruimte Sportboulevard (boven)
Voor wie?: Alle leden en ouders van Rowic!

Belangrijk agendapunt:  Bezetting kader/voortbestaan vereniging

Het is een belangrijke vergadering voor de toekomst van Rowic, wij hopen dan ook dat een ieder van Rowic hierbij aanwezig kan zijn! #bethere!


3x3 Leaders halen diploma binnen

Deze zomer zijn we begonnen met de leadership opleiding van 3x3unites en de Citytrainer opleiding vanuit DordtSport. 5 jongeren hebben in een traject van 8 weken hun 3x3 leadership diploma weten te halen, met als eind het organiseren van het supertoffe 3x3 toernooi op het Oranjepark.

Zondag 22 september onder Dordtfit kregen zij hun diploma overhandigd door de Wethouder.

Gefeliciteerd mannen, hopelijk komen er nog vele evenementen in Dordrecht uit waarbij jullie je leader skills kunnen tonen.

(foto's: Martin Blom)


Dordtfit, 3x3 in de stad

Zondag 22 september staan wij weer bij DordtFit op het Statenplein in de stad. Op deze dag staan sportaanbieders uit Dordrecht in de stad om hun sport te promoten en om Dordrecht aan het sporten te krijgen.
Vorig jaar was een groot succes, welke we natuurlijk dit jaar ook weer willen behalen! Hiervoor hebben we jeugd en vrijwilligers nodig!

Wij hebben een 3x3 veld midden op het Statenplein en zoeken enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen helpen met opbouwen/afbouwen en ons die dag te vergezellen om de jeugd te coördineren onder 3x3.
Daarnaast vragen wij aan de jeugdcoaches om zoveel mogelijk Rowic jeugd aanwezig te krijgen die dag, om basketbal binnen Dordrecht te promoten!

Er zijn deze dag helaas veel jeugdwedstrijden ingepland. Alle hulp is daarom erg welkom! 

Opbouw: 9:00 
Start: 12:00 
Eind: 17:00 
Afbouwen: 17:15

Meld je bij Rolinka (via de app) of hieronder in het formulier om je aan te melden. Je krijgt een lunchpakketje en gezelligheid!

[contact-form-7 id="2130" title="Vrijwilliger form"]


Takenplanning dit seizoen

Bericht van de takenplanning

Komend seizoen wordt de takenplanning door 2 dames uit Dames 1 gedaan. Het ziet er naar uit dat komend seizoen maar 1 dames en 1 heren team heeft binnen Rowic. Dit heeft invloed op de indeling van de taken:

Ga er dit seizoen vanuit dat je voor of na je eigen wedstrijd taken moet doen. Dus houd in je achterhoofd, dat wanneer jij een thuiswedstrijd hebt, je vrijwel altijd een taak zal verrichten. Soms zal het helaas wel nodig zijn om mensen in te plannen voor een taak als zij niet (thuis) spelen, we proberen dit natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen. Wij hopen hiervoor op jullie begrip!

Kun je écht niet? Ruil dan met een team- of clubgenoot, of vraag iemand je taak over te nemen tegen een tegenprestatie (bijvoorbeeld 10 euro) zodat het geregeld wordt. Meld je ruil tijdig bij de takenplanning via ledentaken@rowic.nl  of info@rowic.nl, anders blijf je zelf verantwoordelijk.

Wij doen graag een beroep op de trainer/coaches om mensen erop aan te spreken indien zij hun taak niet hebben voldaan. Na 2x niet op komen dagen of vervanging regelen, zal deze speler de eerst daaropvolgende thuiswedstrijd NIET mogen meespelen! Wij zullen de coach hierop aanspreken.

Momenteel zijn er nog veranderingen in teamindelingen. 14 september beginnen de eerste wedstrijden, wij proberen dit komende week voor de komende maanden in te delen, zodat de taken tijdig in de NBB APP staan.

Al met al, zorg dat de taken netjes gedaan worden.

De Takenplanning

Helen en Joelle


Extra trainings/oefenwedstrijd ruimte

We hebben extra zaalruimte de komende 3 zaterdagen, mooi de ruimte om bijvoorbeeld extra trainingen te geven of een oefenwedstrijd in te plannen!

Zaterdag 24 augustus van 16:30 tot 22:30 
Zaterdag 31 augustus van 16:30 tot 22:30 
Zaterdag 9 september van 16:30 tot 22:30 

Wil je iets ondernemen op een van de bovenstaande datums?
Er zijn 3 tijden mogelijk op deze data: 16:30 tot 18:30, 18:30 tot 21:00 en 21:00 tot 22:30.

Meld dit dan bij de tc via tc@rowic.nl of via Derrick.