Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Beste leden,
Graag brengen we je op de hoogte van enkele ontwikkelingen binnen Rowic met betrekking tot trainingen en financiën.

Geen binnen trainingen meer dit seizoen

Er komen geen binnentrainingen meer voor dit seizoen. Hiermee start onze zomerstop (normaal lopend van eind mei tot begin september). We staan positief in de vorderingen m.b.t. tot het Coronavirus. Als alles volgens planning verloopt zullen wij vanaf eind augustus weer onze trainingen binnen kunnen starten. Het protocol is bij Optisport ingediend en wij wachten op goedkeuring.

Teams iets leuk laten organiseren

Omdat het seizoen tot een abrupt einde is gekomen hebben wij de coaches/trainers gevraagd om iets voor hun team te organiseren in de vorm van een training buiten, een bootcamp, gezellig wat eten of andere creatieve ideeën zijn welkom. Wij willen hier als bestuur graag over mee denken omdat we het belangrijk vinden dat spelers betrokken blijven binnen Rowic. Wij kijken graag samen waar we als vereniging in kunnen voorzien dus heb je een leuk idee voor je team? Dan horen wij dat graag en proberen hiervoor nog geld vrij te maken!

Buiten trainen

Er zijn een aantal teams die buiten aan het trainen zijn, dit zijn U10/U12-1/U18-1 en U22. Deze teams hebben een protocol ingediend bij DordtSport en hebben hier een half veld tot hun beschikking onder de protocol voorwaarden op het Oranjepark. Indien je een of meerdere buitentraining(en) wilt gaan starten neem dan contact op met Rolinka, dan kijken we samen of we het kunnen toevoegen aan het protocol zodat er verantwoord gesport wordt vanuit Rowic. Zelf ben je altijd vrij om buiten een balletje te gooien en houd je dan aan de voorschriften.

3x3 velden/ mogelijkheden

Oranjepark: Druk bezochte avonden zijn dinsdag en donderdag van 19:00 tot 22:00 uur.
Sterrenburgpark: De vloer wordt gelegd, zodra dit veld klaar is wordt het gedeeld.
Sitterstraat: De ring is 2 maanden terug gestolen, hierover is contact geweest met de gemeente. Een nieuwe ring is besteld maar door Corona zijn er langere levertijden. Hier wordt wel aan gewerkt.
Talmaweg: Rustig, 1 klein half veld

Contributie

Wij hebben van een aantal Rowic leden een vraag gekregen of er eind mei dubbel contributie is afgeschreven door Rowic over de maand mei. Dit is niet het geval. Er was iets misgegaan met de incasso van april. De april incasso is later alsnog uitgevoerd nadat wij gemerkt hebben dat dit niet bij iedereen correct heeft plaatsgevonden. Excuses voor het ongemak.

Momenteel zijn wij nog in overleg over eventuele compensatie. Later meer.

Achter de schermen

Er is de afgelopen maanden achter de schermen door het bestuur (nieuw en oud) in samenwerking met diverse mensen binnen de vereniging hard gewerkt. De financiële balans is opgemaakt. Er is met verschillende mensen gesproken over het basketbal technische beleid voor de vereniging en de komende tijd zal het bestuur samen met een aantal leden werken aan technisch beleidsplan. Het bestuur heeft gewerkt aan een overkoepelend beleidsplan dat als titel heeft gekregen: iedereen zijn persoonlijke top! In dit beleidsplan, dat tijdens de ALV zal worden toegelicht en besproken, verwoordt het bestuur de ambitie voor de komende vijf jaar. Een ambitie waarin breedtesport en topsport hand in hand gaan.

Daarnaast heeft het bestuur met hulp van allerlei enthousiaste vrijwilligers voor gezorgd dat we na de vakantie weer kunnen gaan spelen. Er zijn teams gevormd, trainers en coaches gezocht en er is met de gemeente contact geweest over de huur van zalen zodat er weer kan worden getraind. We willen al die mensen die in de afgelopen periode hun schouders onder onze club hebben gezet van harte bedanken. Door Corona kon er niet worden getraind en gespeeld helaas en daardoor leek misschien wel alles stil te liggen maar niets was minder waar. Achter de schermen wordt er, tot op de dag van vandaag, hard gewerkt om weer een mooi nieuw seizoen met elkaar te kunnen beleven.

Planning ALV nieuw bestuur

Schrijf alvast in je agenda:
De ALV (Algemene ledenvergadering) staat gepland op
Donderdag 10 september 2020
tijd nog onbekend

Inleveren tenue tassen!

Graag hebben wij alle tenuetassen bij elkaar om deze te controleren op volledigheid en weer opnieuw toe te wijzen aan teams voor het nieuwe seizoen. Tenue tassen kunnen worden ingeleverd bij de Secretaris Hester, let erop dat de tenues gewassen moeten zijn. Hester haar telefoonnummer staat in de coaches app, graag met haar contact opnemen voor het afstemmen van inleveren!

Belangrijk:
Volledig Inleveren voor 1 juli ivm bestellen nieuwe sets!

Sportieve groet,
Het bestuur Rowic


Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

Wij zijn op zoek naar een trainer/coach voor komend seizoen. Wij draaien ons 2e seizoen in de 2e divisie. Wij zoeken iemand van buiten de vereniging, die in staat is om ons dames team op niveau training te kunnen geven en te kunnen coachen met een BT2/3 diploma.

Dames 1 bestaat uit een tiental doorzetters rond de 25 jaar en gaat het 2e seizoen in de 2e divisie in. Dit seizoen is helaas abrupt tot een einde gekomen maar we draaiden mee in de middenmoot.

Ben jij de trainer die ons kan blijven uitdagen met intensieve trainingen of ken jij iemand die ons wil helpen het komende seizoen, tag hem of haar dan in dit bericht en we komen graag met die persoon in contact, je kan ook een mail sturen naar info@rowic.nl om je voor te stellen. PS. trainers ervaring is wel een vereiste.

*Delen wordt gewaardeerd!*

Alvast bedankt namens heel Rowic dames 1!


Nieuws over contributie

Beste Rowic lid,

Wij hebben van een aantal Rowic leden de vraag gekregen of er een aanpassing van de contributie plaatsvind omdat trainingen en wedstrijden niet doorgaan a.g.v. het corona virus.

Als bestuur willen wij graag iets terug doen voor onze trouwe leden, maar op dit moment weten we nog niet welke kosten wij als vereniging volledig door moeten betalen en waar we een korting gaan krijgen. De komende periode zal pas duidelijk worden hoe hoog de kosten van afgelopen seizoen daadwerkelijk waren. We willen dan ook de eventueel door Rowic ontvangen korting (bijvoorbeeld op de zaalhuur) doorgeven aan de leden in de vorm van een korting op de contributie voor seizoen 2020 – 2021.

De exacte hoogte van dit voordeel zal gecommuniceerd worden aan het begin van komende seizoen. We hopen op jullie begrip in deze zo moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

______________

Dit bericht is ook verstuurd in een mailing, heb jij de mail niet gehad? Klik hier en meld je dan nu aan


Buitentrainingen volgens protocol

Wij hebben een protocol ingediend voor buitentrainingen op het Oranjepark n.a.v. coronamaatregelen bij DordtSport. Dit protocol is goedgekeurd, hierdoor kunnen we gaan starten met buitentrainingen voor de volgende teams: Huidige U12-1 / U10 inloop / AJB / BasketballScool en U18-1 Selectietrainingen voor Eredivisie.

Vanaf volgende week dinsdag starten de buitentrainingen op het Oranjepark voor de bovenstaande teams. Alle overige teams kunnen wij door “drukte” op het Oranjepark, en het hiervan dan niet kunnen reguleren, geen plek bieden en zullen moeten wachten totdat zij in September weer mogen starten aan het nieuwe seizoen.

Het is echter wel toegestaan om een balletje te gooien op het Oranjepark (of een van de andere velden) indien je je aan de volgende richtlijnen houdt in de leeftijdscategorie boven de 12 jaar:

 • De algemene richtlijnen van RIVM (Hoesten,verkouden,….) Blijf dan thuis!
 • Geen wedstrijdvormen
 • Iedereen neemt zijn eigen bal mee
 • Was goed je handen voor en na het spelen
 • Houdt 1.5 meter afstand denk hierbij aan schot-oefeningen en overige oefeningen zonder contact!
 • Blijf niet hangen rond het veld maar ga gelijk naar huis

LET OP: De handhaving is op de hoogte van de trainingen. Alle spelers die niet trainen (dus los aanwezig zijn) en zich niet aan de richtlijnen houden kunnen alsnog een bekeuring krijgen. Dit willen wij natuurlijk voorkomen, dus neem je verantwoordelijkheid en speel verantwoord! 

Dit zijn de trainingstijden:

U12-1
Verantwoordelijke trainer: Svetlana
Max aantal spelers: 10
Opzichters: Rolinka dinsdag & Martin donderdag
Training: Dinsdag en Donderdag avond van 18:00 tot 19:30 Oranjepark

U10 inloop
Verantwoordelijke trainer: Tim
Max aantal spelers: 10
Opzichters: John en/of Koen
Training: Woensdag 18:00 tot 19:00 Oranjepark

U18-1 Selectietrainingen
Verantwoordelijke trainer: Ruben
Max aantal spelers: 4 per 30 minuten
Opzichter: Hester
Training: Dinsdag en Donderdag 19:30 tot 21:00 Oranjepark

BASKETBALLSCOOL/AJB
Verantwoordelijke trainer: Oban
Max aantal spelers: 6
Training: Dinsdag en Donderdag 16:00 tot 17:00 en 17:00 tot 18:30 3x3veld Talmaweg

Komende week komen er huisregels te hangen op het oranjepark. 


Let op: uitschrijf datum voor 1 mei!

Uitschrijven bij de vereniging moet schriftelijk via info@rowic.nl vóór 1 mei (eind seizoen) van ieder jaartal.

Indien je uitschrijft na deze datum ben je de inschrijfkosten van de bond verschuldigd. Heb je je vóór 1 mei uitgeschreven, maar schrijf je weer voor het begin van het nieuwe seizoen, brengen wij 50,00 euro administratiekosten in rekening. Dit in verband met correcte teamindelingen en inschrijvingen van teams bij de bond. Met uitschrijven midden in het seizoen (september/april) wordt de volledige contributie in rekening gebracht. Na uitschrijven wordt er (indien schuldvrij) een schuldvrijverklaring toegestuurd.


Bericht bestuur: Update bestuursleden

Beste leden,

Het coronavirus zet veel dingen stil maar er gaat ook veel gewoon door. We wilden half april een ledenvergadering organiseren waarop we afscheid konden nemen van een aantal bestuursleden en een nieuw bestuur wilden presenteren en installeren. Daarnaast wilden we iets vertellen over de plannen om verder te bouwen aan onze vereniging.

Corona maakt dit niet mogelijk, maar we willen ons niet laten ophouden en daarom dit bericht. Paul Lange (aftredend voorzitter) en Arjan Hamberg (beoogd voorzitter) willen daarom via deze mailing laten weten wat er nu gebeurt binnen de vereniging en hoe we ons voorbereiden op het komende seizoen.

Huidige bestuur – afwikkeling huidige seizoen

Paul zal met de huidige bestuursleden zorgen voor een afwikkeling van het huidige seizoen. Het beoogde nieuwe bestuur zal de huidige bestuursleden daarbij ondersteunen. Dit biedt de nieuwe bestuursleden de kans om ingewerkt te raken. We zijn erg blij dat Paul bereid is dit voor zijn rekening te nemen.

Beoogd bestuur

We hebben het over beoogd bestuur omdat de nieuwe bestuursleden nog door de leden gekozen moeten worden. We verwachten dat tijdens een ledenvergadering in september 2020 te kunnen doen. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit:

 • Arjan Hamberg – voorzitter
 • Kees Pruim – vice voorzitter en penningmeester
 • Hester Gruppelaar – secretaris
 • Rolinka Versluis – PR, communicatie en projecten
 • Martin van Vliet – technische en verenigingszaken

De nieuwe bestuursleden versterken dus voorlopig het huidige bestuur in de afwikkeling van het lopende seizoen, werken zich in en richten zich hoofdzakelijk op de toekomst van Rowic. De vacatures die voor het bestuur waren gesteld, zijn nu gesloten; er kunnen zich voor het bestuur geen nieuwe kandidaten meer melden. Mocht je op een andere manier actief willen worden binnen onze vereniging dan horen we dat graag.

Er hebben zich in de afgelopen maanden nog diverse andere mensen gemeld die ook willen bouwen aan Rowic. We noemen hier een paar terreinen waarop nieuwe mensen zijn komen helpen: financiële- en ledenadministratie, ondersteuning van teams en de ontwikkeling van een nieuw technisch beleid. Dit komt naast de inzet die velen zijn blijven leveren aan bijvoorbeeld coaching, wedstrijdcommissariaat, planning en evenementen zoals begeleiding van een schoolbasketbaltoernooi. Het nieuwe bestuur voelt zich daarmee gesteund om met elkaar te werken aan een bloeiende en sportief succesvolle vereniging.

Toekomst Rowic

Het nieuwe bestuur praat op dit moment met veel mensen binnen de vereniging en we proeven daarbij veel ambities. We brengen de financiële mogelijkheden in beeld. We praten met de technische commissie over sportieve ambities op landelijk en regionaal niveau. Verder zoeken we naar manieren waarop we de samenwerking kunnen versterken en nog meer gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

Het is onze ambitie om met de oudste jeugd op het hoogste niveau te blijven spelen in Nederland. We onderzoeken manieren om de taken die moeten worden uitgevoerd evenwichtiger te verdelen. Tot slot kijken we scherp naar de financiën om op die manier te zorgen dat we op de langere termijn kunnen blijven basketballen in de Drechtsteden.

We zien een vereniging voor ons die financieel gezond is en waarbij het leuk is om deel uit te maken van de vereniging. Een vereniging waar je recreatief leuk kunt spelen en het ook mogelijk is om je talenten op het hoogste niveau te ontwikkelen.

 

Afsluitend, op een rijtje

 • Er is een nieuw bestuur gevonden maar dat kan helaas nog niet officieel worden gekozen als gevolg van de coronacrisis
 • Het huidig bestuur rondt dit seizoen af
 • In september 2020 is er een ledenvergadering waarop het huidige bestuur decharge moet worden verleend en een nieuw bestuur gekozen

Wij hopen je hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Stel ze gerust, je kunt ons bereiken via info@rowic.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Paul Lange (aftredend voorzitter)
Arjan Hamberg (beoogd voorzitter)


Alle competities voortijdig beëindigd

ALLE BASKETBALCOMPETITIES VOORTIJDIG BEËINDIGD

Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk gold, verdwijnt.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2021-2022 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.

De finales voor de Basketball Cup – de strijd om de nationale beker – die aanvankelijk in het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 maart gespeeld zouden worden, maar tot nader orde waren uitgesteld, worden verplaatst naar het begin van volgend seizoen.

Simone Volmer, Algemeen Directeur bij de NBB: “Dit besluit is een harde klap voor het basketball in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketball in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar!”

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/


Bericht bestuur: Geen trainingen!

Bericht van het bestuur:
 

Beste leden,

De NBB heeft vandaag besloten wedstrijden tot 31 maart af te lassen. Dit betekend dat er een paar weekenden niet gebasketbald kan worden.

 
Rowic zal de komende weken ook de trainingen niet door laten gaan o onze leden tegen het virus in bescherming te nemen. Dit betekent dat er vanaf vandaag tot eind maart niet getraind mag worden.
 
 
Het bestuur.

Dringend verzoek behalen spelregelbewijs!

Beste leden,

Voor de kerstvakantie hebben we een korte introductie gegeven voor alle jeugdleden, die nog een spelregelbewijs moeten behalen.
We hebben iedereen de opdracht gegeven dit ook zo snel mogelijk te doen. Bij leden die dit moeten behalen is dit dus ook bekend!

Wij hebben in ons systeem gekeken en het gross van de leden hebben Basketball Masterz nog niet geactiveerd en/of afgerond.
Nu is het zo, dat de bond dit heeft veranderd en wij geen inzicht meer hebben in welke spelers er al geactiveerd hebben. Dus gaan wij nu uit van een volledige afronding van het spelregelbewijs examen.

Vanaf aanstaande zaterdag, wordt er per spelend lid zonder spelregelbewijs 5 euro boete, per speler, per wedstrijd gerekend door de bond.
Wij vragen dan ook om je spelregelbewijs zo snel mogelijk te behalen. Blijkt dat zij dit na 2 weken nog niet is voldaan datum: 23 januari 2019
zullen wij spelers tijdelijk moeten schorsen. Hierdoor kunnen zij niet mee spelen met wedstrijden.

Leden kunnen als volgt hun basketballmasterz spelregeldiploma behalen:

Vanaf heden wordt er niet meer met een activatiecode gewerkt. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van www.basketballmasterz.nl hier logt men in met zijn/haar sportlink account. De meeste leden hebben al een sportlink account vanwege de basketball. app.

Wij hopen op jullie medewerking!

Het bestuur


Fijne feestdagen!

??GEEN TRAININGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE ??

Er zijn tijdens de Kerstvakantie bijna geen trainingen bij Rowic. Pas op donderdag 2 januari gaat de Sportboulevard weer voor ons open. Ook de gemeentelijke sportzaaltjes in het Latourpad en Sport+ zijn niet beschikbaar. Deze zijn op maandag 6 januari weer open. Wel zijn er op zaterdag 4 januari alweer de eerste competitiewedstrijden, in elk geval van de dames en van MU20!

?? WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE EN ONTSPANNEN FEESTDAGEN! ??