Maatregelen 14 oktober

Beste leden en belangstellenden,

Helaas is daar dan nu het moment aangebroken waar misschien velen al voor vreesden. Het aantal Corona besmettingen is zover opgelopen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om met elkaar het virus weer onder controle te krijgen. Wij volgen als vereniging uiteraard de maatregelen strikt op.

Wij willen in de eerste plaats benadrukken blij te zijn dat de sport niet volledig is stil gelegd. Er blijft voor jeugd onder de 18 jaar de mogelijkheid om te trainen. Wij gaan daar dus onverminderd mee door en zullen met de trainers en coaches onderzoeken hoe we deze groep een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen aanbieden waardoor het leuk blijft om te trainen en elkaar te ontmoeten ondanks het feit dat de competities zijn gestaakt.

Ik heb al eerder gezegd dat we de maatregelen die tijdens de persconferentie zijn afgekondigd overnemen. In de onderstaande opsomming geef ik aan wat voor ons geldig is:

 1. De maatregelen gaan in op 14 oktober 2020 en zijn geldig voor 4 weken, dus zeker tot en met 11 november 2020;

2. Alle competities zijn vanaf 14 oktober 2020 stil gelegd;

3. Trainingen zijn er nog uitsluitend voor de jeugdteams (dus U18 en lager). De maatregelen bieden de mogelijkheid om volwassenen in groepjes van 4 op 1,5 meter toch laten trainen. Wij bieden die mogelijkheid niet omdat belangrijke doelen zijn, het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

4. Jeugdteams die nog wel mogen trainen krijgen niet de mogelijkheid om extra te trainen op eventuele vrijgekomen tijdvakken. Zij behouden hun huidige trainingstijden. De reden hiervoor ligt uiteraard weer in het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

5. Beperk tijdens de trainingen zoveel mogelijk de contactmomenten tussen de verschillende teams, dus:

> Coaches stop de trainingen op tijd, bij voorkeur 5 minuten eerder,

> Coaches zullen aan het begin van de trainingen checken of spelers klachten hebben die Corona gerelateerd zijn. Heeft een speler klachten dan dient deze speler direct weer naar huis te vertrekken;

6. Spelers komen in hun sportkleding en vertrekken direct na afloop van de training in hun sportkleding weer naar huis want de kleedruimten zijn gesloten;

7. Ouders mogen de zaal niet betreden. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat wij dringend adviseren een neus-mondmasker te dragen bij het betreden van de Sportboulevard tot het betreden van de zaal. Dit geldt uiteraard ook voor het verlaten van de zaal;

8. Wij volgen nauwgezet de aanwijzingen op van de overheid, de bond, de GGD, het RIVM en Optisport. Dat kan betekenen dat we in de aankomende tijd met aangepaste maatregelen en berichten komen. Mocht er ergens onduidelijkheid over bestaan of in de toekomst ontstaan neem dan direct contact op met de trainer/coach of stuur een mail aan het bestuur op info@rowic.nl.

Zover wij weten zijn er gedurende deze Corona golf nog geen leden getroffen door het virus. Wij hopen uiteraard dat dit zo blijft. Mocht een lid nu wel getroffen worden door Corona dan verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. Dat kan ook weer via het mailadres info@rowic.nl. Wij hopen op die manier zicht te krijgen of houden op teams die getroffen worden. Daarnaast doen we een dringend beroep op iedereen met klachten om zich te laten testen en in afwachting van de uitslag thuis in quarantaine te blijven.

Blijf gezond, hou oog voor elkaar en hou je aan de regels. Discussies over regels gaan ons niet helpen het virus onder controle te krijgen. Door met elkaar samen te werken krijgen we het virus er onder en wordt er hopelijk snel weer meer mogelijk dan nu.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur

Arjan Hamberg
Voorzitter D.B.V. Rowic


Geen bezoekers meer, aangepaste richtlijnen

Beste ouders/leden van Rowic!

Helaas mogen wij geen bezoekers meer ontvangen in de sportboulevard. En kunnen jullie(ouders) dus niet komen kijken bij de uit en thuiswedstrijden van je kind. Sportgelegenheden vallen niet onder de maximale richtlijnen van 30/40 personen (hal). Wij zijn daarbij dan ook super blij dat we gewoon mogen blijven sporten! Echter zijn er wel wat verschuivingen voor onze bezoekers/ouders gekomen. Voor de uitwedstrijden mogen alleen begeleiders mee die de kids hebben gereden, waarbij er goed gekeken moet worden naar het laatste protocol van de uitvereniging. De meeste protocollen staan in de basketball APP bij het overzicht van de vereniging/routes. Graag jullie aandacht voor het volgende:

Rijden/begeleiding
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 18 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij stellen voor maximaal: 2 coaches, 4 chauffeurs en 1 filmer/fotograaf (indien passend in het protocol van de uitvereniging!).

Ophalen kind
Graag vragen wij jullie om buiten voor de sportboulevard te verzamelen na het spelen van een thuiswedstrijd in de Sportboulevard. Hierdoor behouden we een goede doorloop en blijft er niemand beneden/binnen hangen.

Ruimte bij de glazen wand
Zowel boven is het ook onder bij de glazen wand (ingang hal) niet meer toegestaan te blijven kijken naar een training/wedstrijd. Deze ruimte is alleen beschikbaar en gereserveerd voor de gast teams (dus uitspelende teams/begeleiders/chauffeurs) die daarbij aanwezig zijn om hun kind bij ons in de hal te laten spelen tegen een Rowic team.

Tafelen bij kind
We hebben de extra mogelijkheid om ouders te laten tafelen bij hun eigen kind zijn/haar wedstrijd. Hierdoor kan je toch nog de wedstrijd zien en help je de club! Taken worden normaal voldaan door spelers van Rowic die ervoor of erna een wedstrijd hebben.

We hebben gekeken hoe we dit kunnen gaan indelen en hebben een booking systeem gevonden waarin wij dit kunnen realiseren. Zondag 4 oktober (aanstaande) staat hierin dan ook in het teken van deze test boekingen. Hierbij kunnen wij meten wat het animo is voor komende speelweekenden. Voor 4 oktober is het mogelijk om 1 ouder per jeugdwedstrijd mee te laten tafelen samen met de oorspronkelijke tafelaars die al stonden ingedeeld. Indien deze dag al gelijk is volgeboekt zullen wij de volgende speelrondes ook gaan indelen op deze manier.

We zullen dan ook de mogelijkheden bekijken om een eventuele tafelcursus te organiseren dit zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Hierover volgt z.s.m. nog meer informatie.

Meld je dan ook aan via onderstaande link, vol=vol:

Meld je hier aan om te komen tafelen bij een wedstrijd

Zaalwacht
Ook hebben we de mogelijkheid voor zaalwacht. Een zaalwacht zal vanaf de eerste ronde tot de laatste ronde aanwezig zijn in de zaal. Het is dus niet mogelijk om een losse zaalwacht te zijn bij maar 1 wedstrijd, in verband met overdrachten van taken en dit geld dus voor de gehele ronde.

Taken voor de zaalwacht:
– ophalen tablets op locatie
– opbouwen velden met Phang
– begeleiden van tafelaars en het bijhouden van tafelaars per ronde
– begeleiden van bezoekende spelers/teams
– voor en na iedere wedstrijd kleedkamer controle
– waar nodig helpen bij tafelen
– algemeen aanspreekpunt in de zaal
– laatste ronde afsluiten
– tablets afgeven op locatie

Een standaard zaalwacht ronde duurt van 16:00 (eerste wedstrijd) tot 22:00 uur (laatste wedstrijd). Hoe meer mensen we hebben kwa aanmelding hoe minder wij met zijn alle hoeven te doen, zo wordt het ook voor iedereen leuker. Ook ouders kunnen zich hiervoor aanmelden.

Heb je al intresse?
Stuur dan een mailtje naar info@rowic.nl. Wij gaan hiervoor ook een boeking systeem aanmaken, zodat je zelf kan aangeven wanneer je eventueel kan helpen! Deze week daar meer over!

Op een andere manier iets betekenen voor je kind zijn/haar team? Dat kan!
Informeer de trainer van het team voor de functie “teammanager”.

Toch meekijken met RowicTV
Afgelopen tijd zijn er wat wedstrijden gestreamd op RowicTV via Youtube. Wij zijn nog niet in de mogelijkheid om alle wedstrijden te streamen, wel bekijken wij de mogelijkheden. Houd onderstaande link in de gaten voor de komende streams.

Volg RowicTV via youtube

Met sportieve groet!
Het bestuur van Rowic


Nieuwe start met nieuw bestuur

Lees hier alles terug van de Algemene Ledenvergadering van 10 september 2020.
Wij verwelkomen ons nieuwe bestuur!
Het nieuwe beleidsplan wordt gecommuniceerd en zal binnenkort ook binnen deze website leidend zijn.


Bezoekersprotocol

Bezoekers kunnen weer terecht op de tribune. Deze week wordt het bezoekersprotocol afgestemd en klaargezet om voor 12 september (start wedstrijden) en zo hebben we alles netjes geregeld.

Voor oefenwedstrijden komend weekend vragen wij alvast een handeling van dit protocol uit te voeren als bezoeker, namelijk plaats te nemen op de *beige* stoelen op de tribune!

Er worden geen toeschouwers/bezoekers toegelaten in de zaal.


Bezoekersregistratie

Beste bezoekers, leden,

12 september starten de wedstrijden weer. Donderdag 11 september zit het bestuur met Optisport en presenteren wij onze coronamaatregelen, zo ook de tribune (die nu nog niet beschikbaar is) wij verwachten dat wij dit voor de start games wel weer beschikbaar krijgen. Daarvoor moeten we ons aan een aantal richtlijnen houden.

Bezoekersregistratie
Voor onze bezoekers (ouders/kijkers) komt onderstaand formulier beschikbaar welke zij met hun mobiel kunnen scannen om zich te registreren alvorens de tribune te betreden.
Iedere bezoeker is dan ook verplicht dit te registreren anders mogen zij niet betreden. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en hierna verwijderd.
Een kleine moeite maar goed voor onze richtlijnen. Voor onze spelers en gastspelers hoeft dit niet. Zij staan geregistreerd in sportlink.

Deze week maken wij onze Rowic club richtlijnen compleet vanuit het protocol van de NBB, zie hier << zodra dit compleet is wordt dit ook met onze leden gecommuniceerd.
We houden jullie op de hoogte.


Algemene ledenvergadering 10 september

Aanmelden Algemene ledenvergadering

Het bestuur van D.B.V. Rowic nodigt al haar leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Graag had het bestuur al de leden en ouders van jeugdleden willen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van DBV Rowic op woensdag 15 april, het coronavirus maakt het beleggen van deze vergadering niet mogelijk.

Deze vergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van de Sportboulevard op de eerste verdieping.

Wanneer: Donderdag 10 september (trainingen vervallen!)
Waar: Vergaderzaal Sportboulevard (boven)
Tijd: 20:00 uur (Inloop vanaf 19:45)

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Toelichting jaarverslag 2018/2019 door penningmeester en kascommissie
 5. Aftreden bestuursleden
 6. Toekomstvisie vanuit het beoogde bestuur
 7. Benoeming van nieuwe bestuursleden
 8. Applaus voor de commissieleden en het kader
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting door voorzitter

De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.

In verband met de coronamaatregelen vragen wij om je aan te melden voor deze vergadering zodat wij rekening kunnen houden met het aantal mensen.

Aanmelden niet meer mogelijk = VOL!


Mixtoernooi 18 juli

Jaaaa! Daar is tie weer!! Om het seizoen alsnog toch leuk af te sluiten
organiseren we 18 juli weer een mixtoernooi!

Wanneer: Zaterdag 18 Juli
Waar: Sportboulevard (binnen)
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld. Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen.

Aanmelden voor 15 juli!

Er is plek voor 100 personen, meld je hieronder aan:

Voornaam & Achternaam


Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Beste leden,
Graag brengen we je op de hoogte van enkele ontwikkelingen binnen Rowic met betrekking tot trainingen en financiën.

Geen binnen trainingen meer dit seizoen

Er komen geen binnentrainingen meer voor dit seizoen. Hiermee start onze zomerstop (normaal lopend van eind mei tot begin september). We staan positief in de vorderingen m.b.t. tot het Coronavirus. Als alles volgens planning verloopt zullen wij vanaf eind augustus weer onze trainingen binnen kunnen starten. Het protocol is bij Optisport ingediend en wij wachten op goedkeuring.

Teams iets leuk laten organiseren

Omdat het seizoen tot een abrupt einde is gekomen hebben wij de coaches/trainers gevraagd om iets voor hun team te organiseren in de vorm van een training buiten, een bootcamp, gezellig wat eten of andere creatieve ideeën zijn welkom. Wij willen hier als bestuur graag over mee denken omdat we het belangrijk vinden dat spelers betrokken blijven binnen Rowic. Wij kijken graag samen waar we als vereniging in kunnen voorzien dus heb je een leuk idee voor je team? Dan horen wij dat graag en proberen hiervoor nog geld vrij te maken!

Buiten trainen

Er zijn een aantal teams die buiten aan het trainen zijn, dit zijn U10/U12-1/U18-1 en U22. Deze teams hebben een protocol ingediend bij DordtSport en hebben hier een half veld tot hun beschikking onder de protocol voorwaarden op het Oranjepark. Indien je een of meerdere buitentraining(en) wilt gaan starten neem dan contact op met Rolinka, dan kijken we samen of we het kunnen toevoegen aan het protocol zodat er verantwoord gesport wordt vanuit Rowic. Zelf ben je altijd vrij om buiten een balletje te gooien en houd je dan aan de voorschriften.

3x3 velden/ mogelijkheden

Oranjepark: Druk bezochte avonden zijn dinsdag en donderdag van 19:00 tot 22:00 uur.
Sterrenburgpark: De vloer wordt gelegd, zodra dit veld klaar is wordt het gedeeld.
Sitterstraat: De ring is 2 maanden terug gestolen, hierover is contact geweest met de gemeente. Een nieuwe ring is besteld maar door Corona zijn er langere levertijden. Hier wordt wel aan gewerkt.
Talmaweg: Rustig, 1 klein half veld

Contributie

Wij hebben van een aantal Rowic leden een vraag gekregen of er eind mei dubbel contributie is afgeschreven door Rowic over de maand mei. Dit is niet het geval. Er was iets misgegaan met de incasso van april. De april incasso is later alsnog uitgevoerd nadat wij gemerkt hebben dat dit niet bij iedereen correct heeft plaatsgevonden. Excuses voor het ongemak.

Momenteel zijn wij nog in overleg over eventuele compensatie. Later meer.

Achter de schermen

Er is de afgelopen maanden achter de schermen door het bestuur (nieuw en oud) in samenwerking met diverse mensen binnen de vereniging hard gewerkt. De financiële balans is opgemaakt. Er is met verschillende mensen gesproken over het basketbal technische beleid voor de vereniging en de komende tijd zal het bestuur samen met een aantal leden werken aan technisch beleidsplan. Het bestuur heeft gewerkt aan een overkoepelend beleidsplan dat als titel heeft gekregen: iedereen zijn persoonlijke top! In dit beleidsplan, dat tijdens de ALV zal worden toegelicht en besproken, verwoordt het bestuur de ambitie voor de komende vijf jaar. Een ambitie waarin breedtesport en topsport hand in hand gaan.

Daarnaast heeft het bestuur met hulp van allerlei enthousiaste vrijwilligers voor gezorgd dat we na de vakantie weer kunnen gaan spelen. Er zijn teams gevormd, trainers en coaches gezocht en er is met de gemeente contact geweest over de huur van zalen zodat er weer kan worden getraind. We willen al die mensen die in de afgelopen periode hun schouders onder onze club hebben gezet van harte bedanken. Door Corona kon er niet worden getraind en gespeeld helaas en daardoor leek misschien wel alles stil te liggen maar niets was minder waar. Achter de schermen wordt er, tot op de dag van vandaag, hard gewerkt om weer een mooi nieuw seizoen met elkaar te kunnen beleven.

Planning ALV nieuw bestuur

Schrijf alvast in je agenda:
De ALV (Algemene ledenvergadering) staat gepland op
Donderdag 10 september 2020
tijd nog onbekend

Inleveren tenue tassen!

Graag hebben wij alle tenuetassen bij elkaar om deze te controleren op volledigheid en weer opnieuw toe te wijzen aan teams voor het nieuwe seizoen. Tenue tassen kunnen worden ingeleverd bij de Secretaris Hester, let erop dat de tenues gewassen moeten zijn. Hester haar telefoonnummer staat in de coaches app, graag met haar contact opnemen voor het afstemmen van inleveren!

Belangrijk:
Volledig Inleveren voor 1 juli ivm bestellen nieuwe sets!

Sportieve groet,
Het bestuur Rowic


Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

Wij zijn op zoek naar een trainer/coach voor komend seizoen. Wij draaien ons 2e seizoen in de 2e divisie. Wij zoeken iemand van buiten de vereniging, die in staat is om ons dames team op niveau training te kunnen geven en te kunnen coachen met een BT2/3 diploma.

Dames 1 bestaat uit een tiental doorzetters rond de 25 jaar en gaat het 2e seizoen in de 2e divisie in. Dit seizoen is helaas abrupt tot een einde gekomen maar we draaiden mee in de middenmoot.

Ben jij de trainer die ons kan blijven uitdagen met intensieve trainingen of ken jij iemand die ons wil helpen het komende seizoen, tag hem of haar dan in dit bericht en we komen graag met die persoon in contact, je kan ook een mail sturen naar info@rowic.nl om je voor te stellen. PS. trainers ervaring is wel een vereiste.

*Delen wordt gewaardeerd!*

Alvast bedankt namens heel Rowic dames 1!


Nieuws over contributie

Beste Rowic lid,

Wij hebben van een aantal Rowic leden de vraag gekregen of er een aanpassing van de contributie plaatsvind omdat trainingen en wedstrijden niet doorgaan a.g.v. het corona virus.

Als bestuur willen wij graag iets terug doen voor onze trouwe leden, maar op dit moment weten we nog niet welke kosten wij als vereniging volledig door moeten betalen en waar we een korting gaan krijgen. De komende periode zal pas duidelijk worden hoe hoog de kosten van afgelopen seizoen daadwerkelijk waren. We willen dan ook de eventueel door Rowic ontvangen korting (bijvoorbeeld op de zaalhuur) doorgeven aan de leden in de vorm van een korting op de contributie voor seizoen 2020 – 2021.

De exacte hoogte van dit voordeel zal gecommuniceerd worden aan het begin van komende seizoen. We hopen op jullie begrip in deze zo moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

______________

Dit bericht is ook verstuurd in een mailing, heb jij de mail niet gehad? Klik hier en meld je dan nu aan