Vacature Voorzitter

Wij zijn per direct opzoek naar een nieuwe voorzitter voor Rowic die samen met ons wil gaan voor ons nieuwe beleidsplan! 

Eind 2019 hebben meerdere mensen zich gemeld om te helpen bouwen aan een toekomst voor Rowic in de Drechtsteden (Dordrecht en Papendrecht). Begin 2020 hebben zich nieuwe bestuursleden gemeld die samen met het bestaande bestuur het seizoen 2019/2020 hebben afgerond. De nieuwe bestuursleden hebben zich in het bijzonder gericht op de toekomst van de club. De toekomst die begint in het seizoen 2020/2021. De nieuwe bestuursleden hebben afgesproken het technisch beleid van Rowic te actualiseren en met elkaar en de leden heldere afspraken te willen maken over de ambities voor de club. Er zijn daarvoor drie begrippen gekozen die de komende vijf jaar van belang zijn. De eerste twee begrippen hebben betrekking op wie we willen “verbindend” en “vertrouwen”, het derde begrip heeft betrekking op hoe we willen werken (omgaan met elkaar) “professioneel”.

Bekijk hier onze vacature

Geen basketball tot 19 januari

Vanaf vanavond maandag 14 december komen alle binnen trainingen te vervallen en tot 19 januari liggen de ballen stil. Wel mag er buiten getraind worden dus ga dit vooral doen als het lekker weer is! We hadden wat leuke dingen op de planning staan, deze kunnen helaas niet doorgaan. Zodra we weer wat mogen doen zullen we dit direct oppakken. Stay safe!


We blijven groeien

Beste allen,

Graag wil het bestuur iedereen op de hoogte brengen van belangrijk nieuws.

Het bestuur dat tijdens de ALV van september is aangetreden heeft al vanaf maart veelal wekelijks vergaderd om het stokje langzaam over te nemen van het oude bestuur. Deze vergaderingen werden digitaal gevoerd onder de bezielende leiding van Arjan Hamburg, onze voorzitter.

Hij is dé schrijver van het mooie beleidsplan: Iedereen zijn persoonlijke top! 2020-2025 voor de richting van Rowic, met de prachtige thema’s: Verbindend, Vertrouwen en Professioneel.

Helaas heeft hij vorige maand het slechte nieuws moeten vernemen, dat hij uitbehandeld is. Dit doet ons als bestuur veel verdriet. Arjan vindt het moeilijk om de plannen die we met elkaar hebben gevormd niet meer uit te kunnen voeren.

Vacature voorzitter

Wij, Kees, Rolinka en Hester, zijn overtuigd om de visie van Arjan voort te willen zetten. We hebben met Arjan besproken, dat we dit niet alleen kunnen doen en we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter, iemand die zich kan scharen achter onze bedoelingen voor de club om een vereniging te zijn voor lief en leed, de opleidingsvereniging en de stabiele senior zoals ons nieuwe beleidsplan. Onze voorkeur gaat naar een net zo bevlogen organisatiedeskundige met bestuurlijke achtergrond, daarover meer in de vacature. (binnenkort online)

We gunnen Arjan een zo lang mogelijke en mooie en draaglijke tijd thuis met zijn gezin waarin herinneringen gemaakt kunnen worden waar Max, Luuk en Karin trots uit kunnen halen. Als rasoptimist is het Arjan’s streven om er nog veel uit te halen wat er in zit.

Wil je hem een berichtje sturen, dan kan. Vraag bij het bestuur zijn adresgegevens op.

Ook al is het misschien moeilijk, laat hem zien dat het eerste thema binnen de vereniging staat: Lief en leed!

Mocht je vragen hebben, dan kun je ons aanspreken of mailen naar info@rowic.nl

Ondanks corona blijven we groeien!

Meisjes U12
Sindskort beschikken we over een meisjes U12 team! Rolinka en Juta gaan de meisjes die uit de inloopgroep stromen klaarmaken om volgend seizoen deel te nemen aan competitie. Hierdoor kunnen de jongste meiden uit het VU14 team met eigen leeftijdsgenootjes gaan trainen en stromen de ouderen door naar VU16, die hierdoor 2x kunnen gaan trainen op dinsdag en donderdag.

MU14 zit vol, oppakken U14 inloop
Aan de jongenskant zijn de teams van MU14 nu vol. Dit betekend dat kids die willen komen proeftrainen nu niet kunnen komen trainen en op een wachtlijst worden gezet. Dit betekend dat we op deze leeftijdscategorie een ledenstop hebben, wat we natuurlijk niet graag zien. Ons doel is de nieuwe jongens graag onderbrengen in een oudere inloopgroep op de woensdagavond. Zodra wij een 2e trainer hebben kunnen we hiermee gaan starten. Hiervoor zijn we op zoek naar een trainer die met John Keus de nieuwe jongens enthousiast wil leren basketballen, heb je zin of weet je iemand meldt het ons!

U12-2 assistent trainer gezocht
Omdat de jeugd vol raakt en trainers gaan verschuiven zoeken we een assistent trainer voor U12-2 die samen met Olithel dit enthousiaste team training kunnen geven. Heb je ervaring met training geven aan jeugd en vind je het leuk om te helpen? met zijn 2e sta je er niet alleen voor en wordt training geven een stuk leuker!

AJB
Naast ons bekende jeugdteams zijn in november ook de trainingen voor het project Alleen jij bepaalt gestart. Raymond is gevonden om Oban te assisteren bij de trainingen. We hopen dat er uitwisseling kan plaats vinden door oefenpartijtjes met dit team te organiseren.

Senioren
Helaas kunnen de senioren niet lekker trainen. We hopen dat er in januari verandering in komt. De NBB bereidt zich voor op een tweede seizoenshelft, zodat zodra het mag, we weer lekker met elkaar kunnen gaan ballen.

Trainingstijden

Vanaf 7 december geldt er een nieuw trainingschema. Voor enkele teams wijzigen velden, tijden en locaties, bekijk het nieuwe trainingsschema hier: www.rowic.nl/trainingstijden

Adres Sportboulevard: Fanny Blankers-Koenweg 10
Adres Sport+: Maria Montesorilaan 3, linkerdeuren naast de klimhal op het Leerpark, zaal 5, zwarte lijn volgen, Adres Prof. Waterinklaan 43a, ingang via parkeerplaats tegenover Plus, trap omhoog

Voor de decembermaand hopen we dat jullie een ingetogen maar mooie kerst zullen beleven en dat dan het nieuwe jaar de ballen weer door de hal mogen knallen!

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van Rowic


Maatregelen 14 oktober

Beste leden en belangstellenden,

Helaas is daar dan nu het moment aangebroken waar misschien velen al voor vreesden. Het aantal Corona besmettingen is zover opgelopen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om met elkaar het virus weer onder controle te krijgen. Wij volgen als vereniging uiteraard de maatregelen strikt op.

Wij willen in de eerste plaats benadrukken blij te zijn dat de sport niet volledig is stil gelegd. Er blijft voor jeugd onder de 18 jaar de mogelijkheid om te trainen. Wij gaan daar dus onverminderd mee door en zullen met de trainers en coaches onderzoeken hoe we deze groep een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen aanbieden waardoor het leuk blijft om te trainen en elkaar te ontmoeten ondanks het feit dat de competities zijn gestaakt.

Ik heb al eerder gezegd dat we de maatregelen die tijdens de persconferentie zijn afgekondigd overnemen. In de onderstaande opsomming geef ik aan wat voor ons geldig is:

 1. De maatregelen gaan in op 14 oktober 2020 en zijn geldig voor 4 weken, dus zeker tot en met 11 november 2020;

2. Alle competities zijn vanaf 14 oktober 2020 stil gelegd;

3. Trainingen zijn er nog uitsluitend voor de jeugdteams (dus U18 en lager). De maatregelen bieden de mogelijkheid om volwassenen in groepjes van 4 op 1,5 meter toch laten trainen. Wij bieden die mogelijkheid niet omdat belangrijke doelen zijn, het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

4. Jeugdteams die nog wel mogen trainen krijgen niet de mogelijkheid om extra te trainen op eventuele vrijgekomen tijdvakken. Zij behouden hun huidige trainingstijden. De reden hiervoor ligt uiteraard weer in het beperken van reisbewegingen en contactmomenten;

5. Beperk tijdens de trainingen zoveel mogelijk de contactmomenten tussen de verschillende teams, dus:

> Coaches stop de trainingen op tijd, bij voorkeur 5 minuten eerder,

> Coaches zullen aan het begin van de trainingen checken of spelers klachten hebben die Corona gerelateerd zijn. Heeft een speler klachten dan dient deze speler direct weer naar huis te vertrekken;

6. Spelers komen in hun sportkleding en vertrekken direct na afloop van de training in hun sportkleding weer naar huis want de kleedruimten zijn gesloten;

7. Ouders mogen de zaal niet betreden. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat wij dringend adviseren een neus-mondmasker te dragen bij het betreden van de Sportboulevard tot het betreden van de zaal. Dit geldt uiteraard ook voor het verlaten van de zaal;

8. Wij volgen nauwgezet de aanwijzingen op van de overheid, de bond, de GGD, het RIVM en Optisport. Dat kan betekenen dat we in de aankomende tijd met aangepaste maatregelen en berichten komen. Mocht er ergens onduidelijkheid over bestaan of in de toekomst ontstaan neem dan direct contact op met de trainer/coach of stuur een mail aan het bestuur op info@rowic.nl.

Zover wij weten zijn er gedurende deze Corona golf nog geen leden getroffen door het virus. Wij hopen uiteraard dat dit zo blijft. Mocht een lid nu wel getroffen worden door Corona dan verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. Dat kan ook weer via het mailadres info@rowic.nl. Wij hopen op die manier zicht te krijgen of houden op teams die getroffen worden. Daarnaast doen we een dringend beroep op iedereen met klachten om zich te laten testen en in afwachting van de uitslag thuis in quarantaine te blijven.

Blijf gezond, hou oog voor elkaar en hou je aan de regels. Discussies over regels gaan ons niet helpen het virus onder controle te krijgen. Door met elkaar samen te werken krijgen we het virus er onder en wordt er hopelijk snel weer meer mogelijk dan nu.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur

Arjan Hamberg
Voorzitter D.B.V. Rowic


Geen bezoekers meer, aangepaste richtlijnen

Beste ouders/leden van Rowic!

Helaas mogen wij geen bezoekers meer ontvangen in de sportboulevard. En kunnen jullie(ouders) dus niet komen kijken bij de uit en thuiswedstrijden van je kind. Sportgelegenheden vallen niet onder de maximale richtlijnen van 30/40 personen (hal). Wij zijn daarbij dan ook super blij dat we gewoon mogen blijven sporten! Echter zijn er wel wat verschuivingen voor onze bezoekers/ouders gekomen. Voor de uitwedstrijden mogen alleen begeleiders mee die de kids hebben gereden, waarbij er goed gekeken moet worden naar het laatste protocol van de uitvereniging. De meeste protocollen staan in de basketball APP bij het overzicht van de vereniging/routes. Graag jullie aandacht voor het volgende:

Rijden/begeleiding
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 18 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij stellen voor maximaal: 2 coaches, 4 chauffeurs en 1 filmer/fotograaf (indien passend in het protocol van de uitvereniging!).

Ophalen kind
Graag vragen wij jullie om buiten voor de sportboulevard te verzamelen na het spelen van een thuiswedstrijd in de Sportboulevard. Hierdoor behouden we een goede doorloop en blijft er niemand beneden/binnen hangen.

Ruimte bij de glazen wand
Zowel boven is het ook onder bij de glazen wand (ingang hal) niet meer toegestaan te blijven kijken naar een training/wedstrijd. Deze ruimte is alleen beschikbaar en gereserveerd voor de gast teams (dus uitspelende teams/begeleiders/chauffeurs) die daarbij aanwezig zijn om hun kind bij ons in de hal te laten spelen tegen een Rowic team.

Tafelen bij kind
We hebben de extra mogelijkheid om ouders te laten tafelen bij hun eigen kind zijn/haar wedstrijd. Hierdoor kan je toch nog de wedstrijd zien en help je de club! Taken worden normaal voldaan door spelers van Rowic die ervoor of erna een wedstrijd hebben.

We hebben gekeken hoe we dit kunnen gaan indelen en hebben een booking systeem gevonden waarin wij dit kunnen realiseren. Zondag 4 oktober (aanstaande) staat hierin dan ook in het teken van deze test boekingen. Hierbij kunnen wij meten wat het animo is voor komende speelweekenden. Voor 4 oktober is het mogelijk om 1 ouder per jeugdwedstrijd mee te laten tafelen samen met de oorspronkelijke tafelaars die al stonden ingedeeld. Indien deze dag al gelijk is volgeboekt zullen wij de volgende speelrondes ook gaan indelen op deze manier.

We zullen dan ook de mogelijkheden bekijken om een eventuele tafelcursus te organiseren dit zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Hierover volgt z.s.m. nog meer informatie.

Meld je dan ook aan via onderstaande link, vol=vol:

Meld je hier aan om te komen tafelen bij een wedstrijd

Zaalwacht
Ook hebben we de mogelijkheid voor zaalwacht. Een zaalwacht zal vanaf de eerste ronde tot de laatste ronde aanwezig zijn in de zaal. Het is dus niet mogelijk om een losse zaalwacht te zijn bij maar 1 wedstrijd, in verband met overdrachten van taken en dit geld dus voor de gehele ronde.

Taken voor de zaalwacht:
– ophalen tablets op locatie
– opbouwen velden met Phang
– begeleiden van tafelaars en het bijhouden van tafelaars per ronde
– begeleiden van bezoekende spelers/teams
– voor en na iedere wedstrijd kleedkamer controle
– waar nodig helpen bij tafelen
– algemeen aanspreekpunt in de zaal
– laatste ronde afsluiten
– tablets afgeven op locatie

Een standaard zaalwacht ronde duurt van 16:00 (eerste wedstrijd) tot 22:00 uur (laatste wedstrijd). Hoe meer mensen we hebben kwa aanmelding hoe minder wij met zijn alle hoeven te doen, zo wordt het ook voor iedereen leuker. Ook ouders kunnen zich hiervoor aanmelden.

Heb je al intresse?
Stuur dan een mailtje naar info@rowic.nl. Wij gaan hiervoor ook een boeking systeem aanmaken, zodat je zelf kan aangeven wanneer je eventueel kan helpen! Deze week daar meer over!

Op een andere manier iets betekenen voor je kind zijn/haar team? Dat kan!
Informeer de trainer van het team voor de functie “teammanager”.

Toch meekijken met RowicTV
Afgelopen tijd zijn er wat wedstrijden gestreamd op RowicTV via Youtube. Wij zijn nog niet in de mogelijkheid om alle wedstrijden te streamen, wel bekijken wij de mogelijkheden. Houd onderstaande link in de gaten voor de komende streams.

Volg RowicTV via youtube

Met sportieve groet!
Het bestuur van Rowic


Nieuwe start met nieuw bestuur

Lees hier alles terug van de Algemene Ledenvergadering van 10 september 2020.
Wij verwelkomen ons nieuwe bestuur!
Het nieuwe beleidsplan wordt gecommuniceerd en zal binnenkort ook binnen deze website leidend zijn.


Bezoekersprotocol

Bezoekers kunnen weer terecht op de tribune. Deze week wordt het bezoekersprotocol afgestemd en klaargezet om voor 12 september (start wedstrijden) en zo hebben we alles netjes geregeld.

Voor oefenwedstrijden komend weekend vragen wij alvast een handeling van dit protocol uit te voeren als bezoeker, namelijk plaats te nemen op de *beige* stoelen op de tribune!

Er worden geen toeschouwers/bezoekers toegelaten in de zaal.


Bezoekersregistratie

Beste bezoekers, leden,

12 september starten de wedstrijden weer. Donderdag 11 september zit het bestuur met Optisport en presenteren wij onze coronamaatregelen, zo ook de tribune (die nu nog niet beschikbaar is) wij verwachten dat wij dit voor de start games wel weer beschikbaar krijgen. Daarvoor moeten we ons aan een aantal richtlijnen houden.

Bezoekersregistratie
Voor onze bezoekers (ouders/kijkers) komt onderstaand formulier beschikbaar welke zij met hun mobiel kunnen scannen om zich te registreren alvorens de tribune te betreden.
Iedere bezoeker is dan ook verplicht dit te registreren anders mogen zij niet betreden. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en hierna verwijderd.
Een kleine moeite maar goed voor onze richtlijnen. Voor onze spelers en gastspelers hoeft dit niet. Zij staan geregistreerd in sportlink.

Deze week maken wij onze Rowic club richtlijnen compleet vanuit het protocol van de NBB, zie hier << zodra dit compleet is wordt dit ook met onze leden gecommuniceerd.
We houden jullie op de hoogte.


Algemene ledenvergadering 10 september

Aanmelden Algemene ledenvergadering

Het bestuur van D.B.V. Rowic nodigt al haar leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Graag had het bestuur al de leden en ouders van jeugdleden willen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van DBV Rowic op woensdag 15 april, het coronavirus maakt het beleggen van deze vergadering niet mogelijk.

Deze vergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van de Sportboulevard op de eerste verdieping.

Wanneer: Donderdag 10 september (trainingen vervallen!)
Waar: Vergaderzaal Sportboulevard (boven)
Tijd: 20:00 uur (Inloop vanaf 19:45)

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Toelichting jaarverslag 2018/2019 door penningmeester en kascommissie
 5. Aftreden bestuursleden
 6. Toekomstvisie vanuit het beoogde bestuur
 7. Benoeming van nieuwe bestuursleden
 8. Applaus voor de commissieleden en het kader
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting door voorzitter

De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.

In verband met de coronamaatregelen vragen wij om je aan te melden voor deze vergadering zodat wij rekening kunnen houden met het aantal mensen.

Aanmelden niet meer mogelijk = VOL!


Mixtoernooi 18 juli

Jaaaa! Daar is tie weer!! Om het seizoen alsnog toch leuk af te sluiten
organiseren we 18 juli weer een mixtoernooi!

Wanneer: Zaterdag 18 Juli
Waar: Sportboulevard (binnen)
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld. Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen.

Aanmelden voor 15 juli!

Er is plek voor 100 personen, meld je hieronder aan:
[contact-form-7 id="73743" title="Aanmelden Mixtoernooi"]