Aanstaande donderdag houden wij onze Algemene ledenvergadering. We hebben onze starttijd aangepast van 20.00 uur naar 20.30 uur.

We starten deze avond om 20.30 uur in de achterste kantine van Optisport (begane grond, hockey, achter de Optisport kantine). Je bent van harte welkom!

Klik hieronder om de notulen van vorige ALV in te zien of het beleidsplan van Rowic.

Notulen ALV 30 juni 2022Beleidsplan DBV ROWIC - November 2022

Agenda algemene ledenvergadering 2.0

 1. Opening van de vergadering
 2. Voorstellen bestuursleden
 3. Notulen van de vorige vergadering
 4. Financiële stukken met advies van kascontrole commissie
 5. Technische Commissie
 6. Rolstoelbasketbal
 7. Beleidsplan
 8. Statuten
 9. Commissie
 10. Rondvraag
 11. Bedankje oud bestuursleden