ALV donderdag 16 september 20:00 uur

Om verschillende zaken binnen de vereniging te kunnen bespreken en vastleggen is er een algemene leden vergadering gepland op Donderdag 16 september om 20:00 uur. De vergadering zal plaats vinden in de vergaderzaal boven de hal in de Sportboulevard. Let op: De trainingen op donderdagavond 16 september komen vanaf 19:30 uur te vervallen.

Agenda ALV 16 september:

Agenda Algemene Ledenvergadering D.B.V. Rowic 2021
donderdag 16-09-2021 in grote vergaderzaal Sportboulevard
start 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Jaarverslag seizoen 2020-2021
 4. Jaarrekening 2020-2021 en kascontrole
 5. Jaarbegroting 2021-2022
 6. Bezetting bestuur
  – Voorzitter: vacature, aanmelden kan via info@rowic.nl tot woensdag 15 september a.s.
  – Penningmeester/Vice-voorzitter: Kees Pruim (1e termijn aanvang 2e jaar)
  – Secretaris: Hester Gruppelaar (1e termijn aanvang 2e jaar)
  – Algemeen bestuurslid: Rolinka Versluis (tigste termijn, niet aftredend)

Extra Algemeen bestuursleden zijn welkom, aanmelden kan via info@rowic.nl tot woensdag 15 september a.s.

7. Applaus voor de commissieleden en het kader
8. Vrijwilligers gezocht: vacatures kader en commissies
9. Rondvraag
10.Afsluiting