Woensdag 4 oktober houden wij onze Algemene ledenvergadering.

We starten deze avond om 20.30 uur in de achterste kantine van Optisport (begane grond, hockey, achter de Optisport kantine). Je bent van harte welkom!

Agenda algemene ledenvergadering 2.0

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV
 3. Financiƫn: afgelopen seizoen, decharge kascommissie, begroting
 4. Statuten: nieuwe statuten zijn geschreven nav richtlijnen NBB, als deze worden goedgekeurd kan een huishoudelijk reglement worden opgesteld.
 5. Update vanuit de vereniging: indeling teams/trainers, stand van zaken rolstoelbasketbal.
    1. Bestuur: 3 vertrekkende bestuursleden, plekken moeten worden opgevuld voor 1/1/2024.
 6. Commissies: welke commissies hebben we, wat doen ze en welke vacatures zijn er.
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting
Lees hier het concept voor de nieuwe statutenLees hier de notulen van vorige ALV

Gezochte bestuursleden voor de ALV:
1. Vice-Voorzitter (zichtbaar op de werkvloer)
2. Secretaris
3. Technische zaken

Gezochte leden voor de ALV:
1. Ledenadministratie

Bovenstaande open plekken moeten worden opgevuld voor 1/1/2024. Wil je meer informatie over een van deze functies neem dan contact op met secretaris@rowic.nl

De notulen worden nu nog uitgewerkt maar deze zullen uiterlijk een week voor de vergadering via de website gepubliceerd worden. Heb je een vraag die je graag in de vergadering behandeld wil hebben is het verzoek om deze vooral te mailen naar secretaris@rowic.nl

Meld je hieronder aan!

  Voornaam & Achternaam