Dordrecht 16 maart 2022 (meld je aan onder aan de pagina)

Beste leden, ouders van leden en andere belangstellenden,

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 maart 2022 om 20.00 uur (trainingen worden onderbroken!!) in de grote vergaderzaal (1e verdieping) in de Sportboulevard te Dordrecht met het volgende onderwerp:

KUNNEN WE OP EEN VERANTWOORDE MANIER KOMEND SEIZOEN STARTEN?

Er is veel belangstelling voor basketball in Dordrecht. Zelfs zonder actieve ledenwerving stromen de leden binnen. Vooral ook veel jeugd. Dat moet tot een grote en gezonde basketballvereniging in Dordrecht kunnen leiden zou je denken. Er is echter een groot probleem en dat is dat er onvoldoende mensen actief zijn om basketball mogelijk te maken: gekwalificeerde trainers, coaches en scheidsrechters, mensen die de score bijhouden en de zaal opruimen. Er is geen verenigingsruimte. Er is geen samenhangend technisch beleid. Er zijn onvoldoende sponsoren om een stapje extra te kunnen zetten in onze ambities. Allemaal oplosbaar, maar dan moeten er mensen zijn die dit willen gaan aanpakken. De plannen zijn er wel, maar de mensen om het op te pakken zijn er onvoldoende. Een handjevol bestuursleden en commissieleden houden de vereniging draaiende, maar deze zijn stuk voor stuk overbelast. Daardoor worden zaken ook niet optimaal geregeld. Dat leidt tot terechte kritiek, maar ook demotivatie van deze kleine groep.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Wij zien maar één uitweg: meer mensen moeten actief worden om de vereniging overeind te houden. Daarom willen we het bestuur uitbreiden van 3 naar 6 leden en hopen we na ruim een jaar eindelijk een nieuwe voorzitter te vinden. Er worden stappen gezet: er is een nieuw bestuurslid en we zijn in gesprek met een kandidaat-voorzitter. Daarnaast hebben we echter nog 3 bestuursleden nodig.

En naast het bestuur hebben we ook meer commissieleden nodig. We zoeken momenteel leden voor de sponsorcommissie, de activiteitencommissie, de communicatiecommissie en de materiaal-beheercommissie.

Het huidige bestuur wil niet aan een nieuw seizoen beginnen zonder voldoende bestuurs- en commissieleden. Lukt dat op korte termijn niet, dan wordt er een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen geroepen waar een besluit zal moeten worden genomen over het voortbestaan van de vereniging.

Gezien het belang van de vergadering vraagt het bestuur ieder lid dat de vergadering bijwoont, zijn of haar naam op de presentielijst bij de ingang te vermelden en de presentielijst te tekenen.

Mede gezien het grote aantal minderjarige leden is de vergadering openbaar en kan de voorzitter aan iedere aanwezige het woord geven. Derhalve nodigen we met name ook de ouders van onze jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen. Stemrecht blijft uiteraard voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.

Indien u voorafgaand aan de vergadering reeds contact met het bestuur op wilt nemen, kunt u een mail sturen naar info@rowic.nl. Indien u graag persoonlijk contact wilt, dan kunt u dit melden en zal het bestuur contact met u opnemen.

Wij geloven in de toekomst van basketball in Dordrecht. Maar daar hebben we u bij nodig. Denk voor deze keer eens aan die éne reden waarom u zich wel wilt gaan inzetten: basketball mogelijk maken voor al die mensen die deze mooie sport zo graag beoefenen.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van D.B.V. Rowic

Meld je hier aan voor de ALV

  Voornaam & Achternaam

  Agenda algemene ledenvergadering d.d. 31 maart 2022

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen ALV 16 september 2021
  3. Benoeming bestuursleden
  4. Uitdagingen waar de vereniging aan het begin van het seizoen voor stond.
  5. Wat is er tot heden dit seizoen gebeurd?
  6. Waar lopen we op vast?
  7. Roadmap richting eind van het seizoen.
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting