(meld je aan onder aan de pagina)

Beste leden, ouders van leden en andere belangstellenden,

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 juni 2022 om 20.00 uur in de grote vergaderzaal (1e verdieping) in de Sportboulevard te Dordrecht met het volgende onderwerp:

VERKIEZING NIEUW BESTUUR EN VOORTZETTING COMMISSIES

Om verschillende zaken binnen de vereniging te kunnen bespreken en vastleggen is er een algemene leden vergadering gepland op Donderdag 30 juni om 20:00 uur.

Mede gezien het grote aantal minderjarige leden is de vergadering openbaar en kan de voorzitter aan iedere aanwezige het woord geven. Derhalve nodigen we met name ook de ouders van onze jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen. Stemrecht blijft uiteraard voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.

Indien u voorafgaand aan de vergadering reeds contact met het bestuur op wilt nemen, kunt u een mail sturen naar info@rowic.nl. Indien u graag persoonlijk contact wilt, dan kunt u dit melden en zal het bestuur contact met u opnemen.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van D.B.V. Rowic

Meld je hier aan voor de ALV

  Voornaam & Achternaam

  Agenda algemene ledenvergadering d.d. 30 juni 2022.
  Stukken inzenden? info@rowic.nl

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/mededelingen
  3. Vaststellen notulen ALV 31 maart 2022
  4. Voortgang sedert ALV 31 maart 2022
  5. Prognose jaarcijfers 2021/2022
  6. Benoemen nieuwe bestuursleden en herbenoeming penningmeester
  7. Prioriteiten seizoen 2022/2023
  8. Rolstoelbasketbal
  9. Begroting 2022/2023
  10. Planning volgende ALV & Rondvraag (planning borrel afscheid kaderleden & bestuursleden)
  11. Afsluiting

  Klik op de buttons hieronder om de Notulen van vorige ALV te lezen en/of de voorstel teksten van het nieuwe bestuur.

  Notulen ALV 31 maart 2022Voorstellen bestuur - Martin Dekker Vice voorzitter basketballaspectenVoorstellen bestuur - Helen Weidema-Breeman VerenigingszakenVoorstellen bestuur - Gijs Janssen SecretarisVoorstellen bestuur - Kees Pruim PenningmeesterVoorstellen bestuur - Vincent van Berchum Basketbal technische zakenVoorstellen bestuur - Gertjan van der Linden Algemeen bestuurslidVoorstellen bestuur - Willem de Jong Voorzitter