Algemene ledenvergadering 10 september

Aanmelden Algemene ledenvergadering

Het bestuur van D.B.V. Rowic nodigt al haar leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Graag had het bestuur al de leden en ouders van jeugdleden willen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van DBV Rowic op woensdag 15 april, het coronavirus maakt het beleggen van deze vergadering niet mogelijk.

Deze vergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van de Sportboulevard op de eerste verdieping.

Wanneer: Donderdag 10 september (trainingen vervallen!)
Waar: Vergaderzaal Sportboulevard (boven)
Tijd: 20:00 uur (Inloop vanaf 19:45)

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Toelichting jaarverslag 2018/2019 door penningmeester en kascommissie
 5. Aftreden bestuursleden
 6. Toekomstvisie vanuit het beoogde bestuur
 7. Benoeming van nieuwe bestuursleden
 8. Applaus voor de commissieleden en het kader
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting door voorzitter

De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.

In verband met de coronamaatregelen vragen wij om je aan te melden voor deze vergadering zodat wij rekening kunnen houden met het aantal mensen.

Aanmelden niet meer mogelijk = VOL!