Nieuwe start met nieuw bestuur

Lees hier alles terug van de Algemene Ledenvergadering van 10 september 2020.
Wij verwelkomen ons nieuwe bestuur!
Het nieuwe beleidsplan wordt gecommuniceerd en zal binnenkort ook binnen deze website leidend zijn.


Bezoekersprotocol

Bezoekers kunnen weer terecht op de tribune. Deze week wordt het bezoekersprotocol afgestemd en klaargezet om voor 12 september (start wedstrijden) en zo hebben we alles netjes geregeld.

Voor oefenwedstrijden komend weekend vragen wij alvast een handeling van dit protocol uit te voeren als bezoeker, namelijk plaats te nemen op de *beige* stoelen op de tribune!

Er worden geen toeschouwers/bezoekers toegelaten in de zaal.


Bezoekersregistratie

Beste bezoekers, leden,

12 september starten de wedstrijden weer. Donderdag 11 september zit het bestuur met Optisport en presenteren wij onze coronamaatregelen, zo ook de tribune (die nu nog niet beschikbaar is) wij verwachten dat wij dit voor de start games wel weer beschikbaar krijgen. Daarvoor moeten we ons aan een aantal richtlijnen houden.

Bezoekersregistratie
Voor onze bezoekers (ouders/kijkers) komt onderstaand formulier beschikbaar welke zij met hun mobiel kunnen scannen om zich te registreren alvorens de tribune te betreden.
Iedere bezoeker is dan ook verplicht dit te registreren anders mogen zij niet betreden. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en hierna verwijderd.
Een kleine moeite maar goed voor onze richtlijnen. Voor onze spelers en gastspelers hoeft dit niet. Zij staan geregistreerd in sportlink.

Deze week maken wij onze Rowic club richtlijnen compleet vanuit het protocol van de NBB, zie hier << zodra dit compleet is wordt dit ook met onze leden gecommuniceerd.
We houden jullie op de hoogte.


Algemene ledenvergadering 10 september

Aanmelden Algemene ledenvergadering

Het bestuur van D.B.V. Rowic nodigt al haar leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Graag had het bestuur al de leden en ouders van jeugdleden willen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van DBV Rowic op woensdag 15 april, het coronavirus maakt het beleggen van deze vergadering niet mogelijk.

Deze vergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van de Sportboulevard op de eerste verdieping.

Wanneer: Donderdag 10 september (trainingen vervallen!)
Waar: Vergaderzaal Sportboulevard (boven)
Tijd: 20:00 uur (Inloop vanaf 19:45)

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Toelichting jaarverslag 2018/2019 door penningmeester en kascommissie
 5. Aftreden bestuursleden
 6. Toekomstvisie vanuit het beoogde bestuur
 7. Benoeming van nieuwe bestuursleden
 8. Applaus voor de commissieleden en het kader
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting door voorzitter

De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.

In verband met de coronamaatregelen vragen wij om je aan te melden voor deze vergadering zodat wij rekening kunnen houden met het aantal mensen.

Aanmelden niet meer mogelijk = VOL!


Mixtoernooi 18 juli

Jaaaa! Daar is tie weer!! Om het seizoen alsnog toch leuk af te sluiten
organiseren we 18 juli weer een mixtoernooi!

Wanneer: Zaterdag 18 Juli
Waar: Sportboulevard (binnen)
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld. Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen.

Aanmelden voor 15 juli!

Er is plek voor 100 personen, meld je hieronder aan:

Voornaam & Achternaam


Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Beste leden,
Graag brengen we je op de hoogte van enkele ontwikkelingen binnen Rowic met betrekking tot trainingen en financiën.

Geen binnen trainingen meer dit seizoen

Er komen geen binnentrainingen meer voor dit seizoen. Hiermee start onze zomerstop (normaal lopend van eind mei tot begin september). We staan positief in de vorderingen m.b.t. tot het Coronavirus. Als alles volgens planning verloopt zullen wij vanaf eind augustus weer onze trainingen binnen kunnen starten. Het protocol is bij Optisport ingediend en wij wachten op goedkeuring.

Teams iets leuk laten organiseren

Omdat het seizoen tot een abrupt einde is gekomen hebben wij de coaches/trainers gevraagd om iets voor hun team te organiseren in de vorm van een training buiten, een bootcamp, gezellig wat eten of andere creatieve ideeën zijn welkom. Wij willen hier als bestuur graag over mee denken omdat we het belangrijk vinden dat spelers betrokken blijven binnen Rowic. Wij kijken graag samen waar we als vereniging in kunnen voorzien dus heb je een leuk idee voor je team? Dan horen wij dat graag en proberen hiervoor nog geld vrij te maken!

Buiten trainen

Er zijn een aantal teams die buiten aan het trainen zijn, dit zijn U10/U12-1/U18-1 en U22. Deze teams hebben een protocol ingediend bij DordtSport en hebben hier een half veld tot hun beschikking onder de protocol voorwaarden op het Oranjepark. Indien je een of meerdere buitentraining(en) wilt gaan starten neem dan contact op met Rolinka, dan kijken we samen of we het kunnen toevoegen aan het protocol zodat er verantwoord gesport wordt vanuit Rowic. Zelf ben je altijd vrij om buiten een balletje te gooien en houd je dan aan de voorschriften.

3x3 velden/ mogelijkheden

Oranjepark: Druk bezochte avonden zijn dinsdag en donderdag van 19:00 tot 22:00 uur.
Sterrenburgpark: De vloer wordt gelegd, zodra dit veld klaar is wordt het gedeeld.
Sitterstraat: De ring is 2 maanden terug gestolen, hierover is contact geweest met de gemeente. Een nieuwe ring is besteld maar door Corona zijn er langere levertijden. Hier wordt wel aan gewerkt.
Talmaweg: Rustig, 1 klein half veld

Contributie

Wij hebben van een aantal Rowic leden een vraag gekregen of er eind mei dubbel contributie is afgeschreven door Rowic over de maand mei. Dit is niet het geval. Er was iets misgegaan met de incasso van april. De april incasso is later alsnog uitgevoerd nadat wij gemerkt hebben dat dit niet bij iedereen correct heeft plaatsgevonden. Excuses voor het ongemak.

Momenteel zijn wij nog in overleg over eventuele compensatie. Later meer.

Achter de schermen

Er is de afgelopen maanden achter de schermen door het bestuur (nieuw en oud) in samenwerking met diverse mensen binnen de vereniging hard gewerkt. De financiële balans is opgemaakt. Er is met verschillende mensen gesproken over het basketbal technische beleid voor de vereniging en de komende tijd zal het bestuur samen met een aantal leden werken aan technisch beleidsplan. Het bestuur heeft gewerkt aan een overkoepelend beleidsplan dat als titel heeft gekregen: iedereen zijn persoonlijke top! In dit beleidsplan, dat tijdens de ALV zal worden toegelicht en besproken, verwoordt het bestuur de ambitie voor de komende vijf jaar. Een ambitie waarin breedtesport en topsport hand in hand gaan.

Daarnaast heeft het bestuur met hulp van allerlei enthousiaste vrijwilligers voor gezorgd dat we na de vakantie weer kunnen gaan spelen. Er zijn teams gevormd, trainers en coaches gezocht en er is met de gemeente contact geweest over de huur van zalen zodat er weer kan worden getraind. We willen al die mensen die in de afgelopen periode hun schouders onder onze club hebben gezet van harte bedanken. Door Corona kon er niet worden getraind en gespeeld helaas en daardoor leek misschien wel alles stil te liggen maar niets was minder waar. Achter de schermen wordt er, tot op de dag van vandaag, hard gewerkt om weer een mooi nieuw seizoen met elkaar te kunnen beleven.

Planning ALV nieuw bestuur

Schrijf alvast in je agenda:
De ALV (Algemene ledenvergadering) staat gepland op
Donderdag 10 september 2020
tijd nog onbekend

Inleveren tenue tassen!

Graag hebben wij alle tenuetassen bij elkaar om deze te controleren op volledigheid en weer opnieuw toe te wijzen aan teams voor het nieuwe seizoen. Tenue tassen kunnen worden ingeleverd bij de Secretaris Hester, let erop dat de tenues gewassen moeten zijn. Hester haar telefoonnummer staat in de coaches app, graag met haar contact opnemen voor het afstemmen van inleveren!

Belangrijk:
Volledig Inleveren voor 1 juli ivm bestellen nieuwe sets!

Sportieve groet,
Het bestuur Rowic


Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

Dames 1 zoekt trainer/coach 2e divisie

Wij zijn op zoek naar een trainer/coach voor komend seizoen. Wij draaien ons 2e seizoen in de 2e divisie. Wij zoeken iemand van buiten de vereniging, die in staat is om ons dames team op niveau training te kunnen geven en te kunnen coachen met een BT2/3 diploma.

Dames 1 bestaat uit een tiental doorzetters rond de 25 jaar en gaat het 2e seizoen in de 2e divisie in. Dit seizoen is helaas abrupt tot een einde gekomen maar we draaiden mee in de middenmoot.

Ben jij de trainer die ons kan blijven uitdagen met intensieve trainingen of ken jij iemand die ons wil helpen het komende seizoen, tag hem of haar dan in dit bericht en we komen graag met die persoon in contact, je kan ook een mail sturen naar info@rowic.nl om je voor te stellen. PS. trainers ervaring is wel een vereiste.

*Delen wordt gewaardeerd!*

Alvast bedankt namens heel Rowic dames 1!


Nieuws over contributie

Beste Rowic lid,

Wij hebben van een aantal Rowic leden de vraag gekregen of er een aanpassing van de contributie plaatsvind omdat trainingen en wedstrijden niet doorgaan a.g.v. het corona virus.

Als bestuur willen wij graag iets terug doen voor onze trouwe leden, maar op dit moment weten we nog niet welke kosten wij als vereniging volledig door moeten betalen en waar we een korting gaan krijgen. De komende periode zal pas duidelijk worden hoe hoog de kosten van afgelopen seizoen daadwerkelijk waren. We willen dan ook de eventueel door Rowic ontvangen korting (bijvoorbeeld op de zaalhuur) doorgeven aan de leden in de vorm van een korting op de contributie voor seizoen 2020 – 2021.

De exacte hoogte van dit voordeel zal gecommuniceerd worden aan het begin van komende seizoen. We hopen op jullie begrip in deze zo moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

______________

Dit bericht is ook verstuurd in een mailing, heb jij de mail niet gehad? Klik hier en meld je dan nu aan


Buitentrainingen volgens protocol

Wij hebben een protocol ingediend voor buitentrainingen op het Oranjepark n.a.v. coronamaatregelen bij DordtSport. Dit protocol is goedgekeurd, hierdoor kunnen we gaan starten met buitentrainingen voor de volgende teams: Huidige U12-1 / U10 inloop / AJB / BasketballScool en U18-1 Selectietrainingen voor Eredivisie.

Vanaf volgende week dinsdag starten de buitentrainingen op het Oranjepark voor de bovenstaande teams. Alle overige teams kunnen wij door “drukte” op het Oranjepark, en het hiervan dan niet kunnen reguleren, geen plek bieden en zullen moeten wachten totdat zij in September weer mogen starten aan het nieuwe seizoen.

Het is echter wel toegestaan om een balletje te gooien op het Oranjepark (of een van de andere velden) indien je je aan de volgende richtlijnen houdt in de leeftijdscategorie boven de 12 jaar:

 • De algemene richtlijnen van RIVM (Hoesten,verkouden,….) Blijf dan thuis!
 • Geen wedstrijdvormen
 • Iedereen neemt zijn eigen bal mee
 • Was goed je handen voor en na het spelen
 • Houdt 1.5 meter afstand denk hierbij aan schot-oefeningen en overige oefeningen zonder contact!
 • Blijf niet hangen rond het veld maar ga gelijk naar huis

LET OP: De handhaving is op de hoogte van de trainingen. Alle spelers die niet trainen (dus los aanwezig zijn) en zich niet aan de richtlijnen houden kunnen alsnog een bekeuring krijgen. Dit willen wij natuurlijk voorkomen, dus neem je verantwoordelijkheid en speel verantwoord! 

Dit zijn de trainingstijden:

U12-1
Verantwoordelijke trainer: Svetlana
Max aantal spelers: 10
Opzichters: Rolinka dinsdag & Martin donderdag
Training: Dinsdag en Donderdag avond van 18:00 tot 19:30 Oranjepark

U10 inloop
Verantwoordelijke trainer: Tim
Max aantal spelers: 10
Opzichters: John en/of Koen
Training: Woensdag 18:00 tot 19:00 Oranjepark

U18-1 Selectietrainingen
Verantwoordelijke trainer: Ruben
Max aantal spelers: 4 per 30 minuten
Opzichter: Hester
Training: Dinsdag en Donderdag 19:30 tot 21:00 Oranjepark

BASKETBALLSCOOL/AJB
Verantwoordelijke trainer: Oban
Max aantal spelers: 6
Training: Dinsdag en Donderdag 16:00 tot 17:00 en 17:00 tot 18:30 3x3veld Talmaweg

Komende week komen er huisregels te hangen op het oranjepark. 


Let op: uitschrijf datum voor 1 mei!

Uitschrijven bij de vereniging moet schriftelijk via info@rowic.nl vóór 1 mei (eind seizoen) van ieder jaartal.

Indien je uitschrijft na deze datum ben je de inschrijfkosten van de bond verschuldigd. Heb je je vóór 1 mei uitgeschreven, maar schrijf je weer voor het begin van het nieuwe seizoen, brengen wij 50,00 euro administratiekosten in rekening. Dit in verband met correcte teamindelingen en inschrijvingen van teams bij de bond. Met uitschrijven midden in het seizoen (september/april) wordt de volledige contributie in rekening gebracht. Na uitschrijven wordt er (indien schuldvrij) een schuldvrijverklaring toegestuurd.